НОРМАТИВНА АКТА

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 09.02.2024.

План управљања ризицима ППРР 2024

Правилник о коришћењу мобилних телефона

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 2023

Правилник-о-оцењивању-ученика-у-основном-образовању-и-васпитању_-34_2019-177

Правилник-о-оцењивању-ученика-у-основном-образовању-Сл.гл.34-2019-и-59-2020 

СТАТУТ – ОШ РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ

Правилник о организацији и систематизацији

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

Правилник О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA -нови

POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELJA ŠKOLE

PRAVILNIK-O-OCENJIVANJU-UCENIKA-U-OSNOVNOM-OBRAZOVANJU-I-VASPITANJU 2013

Прав._Вспит._дисц.одговорност_уч._-2019

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ

УВЕРЕЊЕ-ЗА-УНУТАРШКОЛСКО-СТРУЧНО-УСАВРШАВАЊЕ

Kритеријум оцењивања енглески језик предметна настава

Kритеријум оцењивања енглески језик разредна настава

критеријуми оцењивања 2.разред

критеријуми оцењивања 3. разред

критеријуми оцењивања 4. разред

критеријуми оцењивања Биологија

Критеријуми оцењивања географија

критеријуми оцењивања информатика и рачунаство

критеријуми оцењивања историја

критеријуми оцењивања ликовна култура

критеријуми оцењивања математика предметна

критеријуми оцењивања музичка култура

критеријуми оцењивања немачки -руски

критеријуми оцењивања српски јези

критеријуми оцењивања физика

критеријуми оцењивања хемија

критеријуми оцењивања-Физичко-и-здравствено-васпитање

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес