Техничко особље шк. 2022/2023. година

1. Јелисавчић Сретен – школски мајстор

2.Аћимовић Станимирка – помоћни радник – Б.Башта

3.Ђокић Ивана – помоћни радник – Б.Башта

4.Јањић Борика – помоћни радник – Б.Башта

5.Петковић Станица – помоћни радник – Б.Башта

6.Урошевић Радмила – помоћни радник – Б.Башта

7.Петковић Винка  – помоћни радник  -Б.Башта

8.Ресимић Живана – куварица – Б.Башта

9.Милошевић Жељка – куварица – Б.Башта

10.Новотни Марија – Пом.радник и сервирка у кухињи  – Б.Башта

11.Петровић Љиљана – помоћни радник

12.Благојевић Светлана      – помоћни радник

13.                                        – помоћни радник

14.Јосиповић Маријана – помоћни радник

15.Ђокић Ана – куварица – Пилица

16.Митровић Дамљан – ложач- домар – Пилица

17.Радосављевић Милош – помоћни радник – Пилица

18.Јелисавчић Биљана – помоћни радник – Пилица

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес