ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Према Закону о основама система образовања и васпитања у ПРВИ РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 година, а највише 7,5 година (деца рођена од 1.03. 2016. године до 28.02.2017. године.)

МЕСТО УПИСА: ОСНОВНА  ШКОЛА „ РАЈАК  ПАВИЋЕВИЋ“  -код секретара школе .

ВРЕМЕ УПИСА:   Упис почиње 01.априла 2023. године и траје до 31.маја 2023. године .

Упис ученика у први разред школске 2023/24. године вршиће се електронским путем.
На порталу е Управа биће доступна  услуга ПРИЈАВЉИВАЊЕ за упис детета у основну школу. Могућност пријављивања детета путем Портала е Управа(http://euprava.gov.rs )је већ омогућена. Све информације налазе се на сајту , facebook и instagram страници школе.
Родитељи приликом уписа не доносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно када дете заврши похађање). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (потребно је да родитељи приликом доласка у школу знају ЈМБГ детета и једног од родитеља).

Уколико родитељи нису у могућности да закажу термин за упис електронски то могу да учине телефоном позивом на следеће бројеве 062773029 и 069778468, од 03.04.2023. године. Потребно је да том приликом родитељ има код себе матични број детета и свој матични број, како би се подаци унели на портал.

У сарадњи са Општином Бајина Башта , за ову школску годину и будуће прваке обезбеђена су средства у износу од 10.000,00 динара за свако дете, тако да је потребно да родитељи приликом уписа или разговора са педагогом у школу донесу фотокопију текућег рачуна и личне карте.

РАД ПЕДАГОГА:  Приликом пријављивања детета за упис , у поменутој апликацији, можете заказати термин за разговор са педагогом или психологом.

 УПРАВA ШКОЛE

 

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес