ТИМОВИ У ШКОЛИ 2021/2022.

Тим за развој школског програма :
1. Вера Манојловић, координатортима
2. Весна Џекулић
3. БиљанаЗлојутро
4. СнежанаЖивановић
5. Данка Гавриловић
6. Ирена Петровић
7. МиленаВукашиновић
8. Сања Лазић
9. Дејан Тимотијевић
10. Јовановић Драган- директор школе

Тим за развојно планирање:
1. Јелена Јеремић, Савет родитеља
2. Снежана Миливојевић, Школски одбор (локаслна заједница)
3. Наташа Милановић, школа
4. Кунчак Слађана, координатор тима-школа
5. Кунчак Јан, школа
6. Драган Јовановић- директор школе
7.Тијана Марковић, представник Ученичког парламента

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
1. Драган Јовановић, директор- координатор тима
2. Владан Васић, помоћник директора
3. Слађана Кунчак, педагог
4. Јулка Ђорђевић, специјални педагог
5.Гавриловић Предраг, представник јединице локалне самоуправе
6.Дејан Тимотијевић, представник Савета родитеља
7.Тијана Марковић, председник ученичког парламента

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1.Слађана Арсић -координатор
2.Љубинка Печеничић
3.Марија Малешевић
4.Драган Радовановић
5. Катарина Тришић Матић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
1) Јулка Југовић Ђорђевић, специјални педагог
2) Бранимир Јеремић,
3) Владан Васић, помоћник директора
4) Наташа Јовановић,
5) Верица Јовановић,
6) Весна Ристић,
7) Дана Благојевић,
8) Драган Јовановић- директор школе
9) Јањић Јела секретар школе
10) Слађана Јовичић, представник Савета родитеља

3. NASILJE OD STRANE ODRASLE OSOBE KOJA NIJE ZAPOSLENA U USTANOVI 2. NASILJE OD STRANE ZAPOSLENIH U USTANOVI 1. NASILJE MEĐU DECOM UČENICIMA

Тим за професионални развој :
1. Драган Јовановић, директор школе
2. Владан Васић, помоћник директора школе
3. Слађана Кунчак, педагог школе
4. Јела Јањић, секретар школе
5. Зорица Средојевић, шеф рачуноводства школе

Тим за инклузивно образовање :
1. Драгица Борањац
2. Слађана Кунчак, педагог-координатор тима
3. Јулка Југовић Ђорђевић, спец.педагог
4. Душана Миловановић
5. Весна Средојевић

Тим за самовредновање:
1.Гордана Аћимовић, учитељица
2.Драган Јовановић, директор
3.Снежана Аксентијевић, учитељица
4.Снежана Живановић, учитељица
5.Слађана Кунчак, педагог
6.Жељко Станојевић, наставник
7.Бранка Аксентијевић, наставник
8.Владан Васић, по. директора
9. Душан Миловановић , наставник
10. Марија Вељановски, представник Савета родитеља

Чланови педагошког колегијума:
1. Јовановић- Драган- директор школе
2. Кунчак Слађана -педагог
3.Ђорђевић Јулка -специјални педагог
4.ВасићВладан -помоћник директора
5.Радуловић Вера –руководилац стручног већа за разредну наставу
6.Сузана Пејовић-руководилац стручног већа за стране језике
7. Кунчак Јан –руководилац стручног већа за друштвене науке
8. Тихана Пурић – руководилац стручног већа за природне науке,
9. Јеремић Нада -руководилац стручног већа за ТО, лик.и муз. културу, физ.васпитање
10. Арсенијевић Бранка -руководилац стручног већа за српски језик
11. Душан Миловановић-руководилац стручног већа за математику

Тим за промоцију и маркетинг школе:

1. Јан Кунчак наставник
2. Ана Баштовановић учитељица
3. Бојана Петронијевић Наставник
4. Драган Радовановић Наставник
5. Данка Гавриловић Учитељица
6. Драган Јовановић Директор

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес