ТИМОВИ У ШКОЛИ 2018/2019.

Тим за развој школског програма :
1. Вера Манојловић, координатор тима
2. Весна Џекулић
3. Биљана Злојутро
4. Снежана Живановић
5. Снежана Тришић
6. Ирена Петровић
7. Милена Вукашиновић
8. Бранка Арсенијевић
9. Слађана Злопорубовић-савет род.
10. Ресимић- Драган- директор школе

Тим за развојно планирање:
1. Петковић Светлана, Савет родитеља
2. Миливојевић Снежана, Школски одбор (локаслна заједница)
3. Средојевић Весна, школа
4. Кунчак Слађана, координатор тима-школа
5. Кунчак Јан, школа
6. Ресимић- Драган- директор школе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
1. Ресимић Драган, директор- координатор тима
2. Кунчак Јан, помоћник директора
3. Стаменић Никола, помоћник директора
4. Кунчак Слађана, педагог
5. Ђорђевић Јулка, специјални педагог
6. Милановић Жељко, представник Савета родитеља
7. Злопорубовић Јелена, председник ученичког парламента
8. Гавриловић Предраг, представник јединице локалне самоуправе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1. Арсић Слађана-координатор
2. Срећковић Ненад
3. Пејовић Сузана
4. Гавриловић Данка
5. Радовановић Катарина

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
1) Јулка Југовић Ђорђевић, специјални педагог
2) Бранка Арсенијевић, професор српског језика
3) Јан Кунчак, помоћник директора
4) Душан Миловановић, професор математике
5) Драган Радовановић, професор физичког
6) Весна Јекић, наставник српског језика
7) Данка Гавриловић, професор разредне наставе
8) Ресимић- Драган- директор школе

Тим за професионални развој :
1. Драган Ресимић, директор школе
2. Јан Кунчак, помоћник директора школе
3. Слађана Кунчак, педагог школе
4. Јела Јањић, секретар школе
5. Зорица Средојевић, шеф рачуноводства школе

Тим за инклузивно образовање :
1. Драгица Борањац
2. Слађана Кунчак, педагог-координатор тима
3. Јулка Југовић Ђорђевић, спец.педагог
4. Душана Миловановић
5. Весна Средојевић

Тим за самовредновање:
1.Драган Радовановић, наставник
2.Драган Јовановић, наставник
3.Катарина Тришић Матић, наставник
4.Гордана Аћимовић, наставник
5.Слађана Кунчак, педагог
6.Сања Лазић, наставник
7.Биљана Злојутро, наставник
8.Јан Кунчак, по. директора
9. Драган Ресимић , директор школе

Чланови педагошког колегијума:
1. Ресимић- Драган- директор школе
2. Кунчак Слађана -педагог
3. Ђорђевић Јулка -специјални педагог
4. Кунчак Јан -помоћник директора
5. Стаменић Никола-помоћник директора
6. Тришић Јевтић Снежана –руководилац стручног већа за разредну наставу
7. Арсић Слађана-руководилац стручног већа за стране језике
8. Џекулић Весна–руководилац стручног већа за друштвене науке
9. Ристић Весна – руководилац стручног већа за природне науке,
10. Станојевић Жељко -руководилац стручног већа за ТО, ликовну и музичку културу, физичко
васпитање
11. Петронијевић Бојана-руководилац стручног већа за српски језик
12. Миловановић Душан -руководилац стручног већа за математику

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес