ТИМОВИ У ШКОЛИ 2020/2021.

Тим за развој школског програма :
1. Вера Манојловић, координатор тима
2. Весна Џекулић
3. Биљана Злојутро
4. Снежана Живановић
5. Гордана Максимовић
6. Ирена Петровић
7. Милена Вукашиновић
8. Бранка Арсенијевић
9. Дејан Тимотијевић-савет род.
10. Ресимић- Драган- директор школе

Тим за развојно планирање:
1. Петковић Светлана, Савет родитеља
2. Миливојевић Снежана, Школски одбор (локаслна заједница)
3. Средојевић Весна, школа
4. Кунчак Слађана, координатор тима-школа
5. Кунчак Јан, школа
6. Ресимић- Драган- директор школе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
1. Ресимић Драган, директор- координатор тима
2. Кунчак Јан, помоћник директора
3. Стаменић Никола, помоћник директора
4. Кунчак Слађана, педагог
5. Ђорђевић Јулка, специјални педагог
6. Милановић Жељко, представник Савета родитеља
7. Милановић Марта, председник ученичког парламента
8. Гавриловић Предраг, представник јединице локалне самоуправе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1. Арсић Слађана-координатор
2. Срећковић Ненад
3. Пејовић Сузана
4. Гавриловић Данка
5. Радовановић Катарина

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
1) Јулка Југовић Ђорђевић, специјални педагог
2) Бранка Арсенијевић, професор српског језика
3) Јан Кунчак, помоћник директора
4) Душан Миловановић, професор математике
5) Драган Радовановић, професор физичког
6) Весна Јекић, наставник српског језика
7) Данка Гавриловић, професор разредне наставе
8) Ресимић- Драган- директор школе

3. NASILJE OD STRANE ODRASLE OSOBE KOJA NIJE ZAPOSLENA U USTANOVI 2. NASILJE OD STRANE ZAPOSLENIH U USTANOVI 1. NASILJE MEĐU DECOM UČENICIMA

Тим за професионални развој :
1. Драган Ресимић, директор школе
2. Јан Кунчак, помоћник директора школе
3. Слађана Кунчак, педагог школе
4. Јела Јањић, секретар школе
5. Зорица Средојевић, шеф рачуноводства школе

Тим за инклузивно образовање :
1. Драгица Борањац
2. Слађана Кунчак, педагог-координатор тима
3. Јулка Југовић Ђорђевић, спец.педагог
4. Душана Миловановић
5. Весна Средојевић

Тим за самовредновање:
1.Драган Радовановић, наставник
2.Драган Јовановић, наставник
3.Катарина Тришић Матић, наставник
4.Гордана Аћимовић, наставник
5.Слађана Кунчак, педагог
6.Сања Лазић, наставник
7.Биљана Злојутро, наставник
8.Јан Кунчак, по. директора
9. Драган Ресимић , директор школе

Чланови педагошког колегијума:
1. Ресимић- Драган- директор школе
2. Кунчак Слађана -педагог
3. Ђорђевић Јулка -специјални педагог
4. Кунчак Јан -помоћник директора
5. Стаменић Никола-помоћник директора
6. Милена Вукашиновић –руководилац стручног већа за разредну наставу
7. Бранимир Јеремић-руководилац стручног већа за стране језике
8. Радмила Тутић–руководилац стручног већа за друштвене науке
9. Вера Манојловић – руководилац стручног већа за природне науке,
10. Станојевић Жељко -руководилац стручног већа за ТО, ликовну и музичку културу, физичко
васпитање
11. Сања Лазић-руководилац стручног већа за српски језик
12. Марина Јелисавчић-руководилац стручног већа за математику

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес