ВАЖНА ДОКУМЕНТА (ГОДИШЊИ ПЛАН, ОПЕРАТИВНИ ПЛАН, АНЕКСИ…)

Рајак_Павићевић_Годишњи-План-рада-школе_за_2022-2023

izvestaj_o_radu_skole_2021.-2022.

Plan-mera-za-otklanjanje-neravnopravnosti 15.09 .2022.

Рајак_Павићевић_Годишњи-План-рада-школе_за_2021-2022_

Оперативни план и програм рада Основне школе Рајак Павићевић од 01 9 2021

ОШ_Рајак_Павићевић_Оперативни_план 13 9 2021

Извештај о раду Основне школе Рајак Павићевић 2020 2021

 

НОВИ РАСПОРЕД ЧАСОВА 2022/2023 :

од 01.09.2022  МАТИЧНА ШКОЛА http://raspored.rs/pub/?pid=b8v

од 01.09.2022. ИО Пилица

 

од 08.09.2022. МАТИЧНА ШКОЛА  http://raspored.rs/pub/?pid=d4h6

 

од 29.9.2022МАТИЧНА ШКОЛА  http://raspored.rs/pub/?pid=f9xo

од 01.09.2022. ИО Пилица http://raspored.rs/pub/?pid=d4h6

 

 

 

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес