Осигурање ученика 250,00 динара

На седници Савета родитеља одржаној 14.09.2017. за осигурање ученика , изабрана је осигуравајућа кућа „Сава“, као најповољнија . Премија осигурања по ученику је 250,00 динара и ученици су осигурани од последица несрећног случаја ( незгоде ) 24 сата , свуда и на сваком месту ,у периоду од 1.09.2017.- 31.08.2018. односно целу школску годину. Осигурање је […]

Иницијални тест из математике у четвртак 21.9.2017.

matematika3

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је иницијалне тестове знања из српског језика и математике за ученике петог и седмог разреда основне школе, који обухватају наставне садржаје претходних разреда. Тест из математике је у четвртак 21. септембра 2017. године.

Савет родитеља подржао смернице о употреби мобилних телефона у школи

На састанку Педагошког колегијума Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, одржаног 12.09.2017. и Савета родитеља Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, одржаног 14.09.2017, једногласно су подржане смернице о употреби мобилних телефона у школи. Родитељи ће добити допис и потписом треба да потврде да су упознати са садржајем  , а ученици ће да врате потписан примерак одељенском […]

Конституисан Школски одбор

У петак 15.09.2017. са почетком од 17 часова, одржана jе 1. седница Школског одбора за школску 2017/2018. Чланови школског одбора су : 1. Снежана Тришић , представник школе-председник школског одбора 2. Марија Селенић, представник родитеља 3. Милутин Живановић, представник локалне средине 4. Жељко Милановић, представник родитеља 5. Милорад Мандић, представник локалне средине 6. Небојша Вранић, […]

Формирани нови састави Савета родитеља и Ученичког парламента

На почетку сваке школске године месец септембар је предвиђен за формирање новог састава Савета родитеља и Ученичког парламента. Конститутивне седнице су одржане у четвртак 14.9.2017. На  седници Савета родитеља присутно је било 29 од 37 изабраних родитеља, а функција председника је припала Злопорубовић Слађани. Формирању Ученичког парламента присуствовало је 16 од 18 изабраних ученика. Председник Ученичког парламента […]

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес