УПИС ПРВАКА шк.2019/2020.

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШК.2019/2020.

upis 2018 - Copy (Small)

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Наша школа организује ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК  за потребе наших ученика и боравак детета је бесплатан. Боравак похађају ученици од 1. до  4-ог разреда. Рад се одвија у две смене од 7 30-16 30 часова. Простор у ком деца бораве је лепо уређен и служи само за потребе боравка. Атмосфера у боравку је пријатна и радна, а по потреби и забавна. Опремљени смо неопходним техничким и дидактичким средствима  која нам помажу у раду.  У раду са децом уважавамо различите могућности ученика и имамо увек у виду да се деца развијају различитим темпом и на различите начине. Са њима вежбамо, радимо домаће задатке, проширујемо знања. Са родитељима обављамо индивидуалне разговоре, дајемо информације о напредовању њиховог детета, обавештавамо какво је њихово дете у игри са другом децом. Време организујемо у три сегмента: СЛОБОДНО ВРЕМЕ ( друштвене игре, игре опуштања, спортске игре,…), ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА( самосталан рад ученика уз помоћ учитеља), УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ ( ликовне, музичке, спортске радионице,..). Учествујемо у обележавању свих значјних догађаја у школи.

За време боравка детета омогућена је и исхрана, која подразумева ужину или кувано јело у зависности за шта се определите.

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес