УПИС ПРВАКА шк.2017/2018.

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШК.2017/2018.

МЕСТО УПИСА:  ОСНОВНА ШКОЛА „ РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“- код секретара школе .

ВРЕМЕ УПИСА:

ДОКУМЕНТАЦИЈА: За упис је потребно: – ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОМ ЛЕКАРСКОМ ПРЕГЛЕДУ ;- ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ; – УВЕРЕЊЕ О ПОХАЂАЊУ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ( Уверење се може доставити до краја јуна).

РАД ПЕДАГОГА: О распореду рада педагога родитељи ће добити обавештењe у школама.

upis 2017 - Copy

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Наша школа организује ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК  за потребе наших ученика и боравак детета је бесплатан. Боравак похађају ученици од 1. до  4-ог разреда. Рад се одвија у две смене од 7 30-16 30 часова. Простор у ком деца бораве је лепо уређен и служи само за потребе боравка. Атмосфера у боравку је пријатна и радна, а по потреби и забавна. Опремљени смо неопходним техничким и дидактичким средствима  која нам помажу у раду.  У раду са децом уважавамо различите могућности ученика и имамо увек у виду да се деца развијају различитим темпом и на различите начине. Са њима вежбамо, радимо домаће задатке, проширујемо знања. Са родитељима обављамо индивидуалне разговоре, дајемо информације о напредовању њиховог детета, обавештавамо какво је њихово дете у игри са другом децом. Време организујемо у три сегмента: СЛОБОДНО ВРЕМЕ ( друштвене игре, игре опуштања, спортске игре,…), ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА( самосталан рад ученика уз помоћ учитеља), УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ ( ликовне, музичке, спортске радионице,..). Учествујемо у обележавању свих значјних догађаја у школи.

За време боравка детета омогућена је и исхрана, која подразумева ужину или кувано јело у зависности за шта се определите.

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес