Запослени

Наставни кадар

Аксентијевић Снежана

 

Професор разредне наставе
Арсенијевић Бранка Професор српског језика
Арсић Слађана Проф. Немач. језикa
Аћимовић Гордана Наставник разредне наставе
Баштовановић Ана Професор разредне наставе
Благојевић Даница Професор  физичког васпитања
Богдановић Видоје Професор музичке културе
Борањац Драгица Наставник биологије
Бошковић

Светлана

Професор

разр.наст.

Васић

Владан

Дипл.инж.

Орг.наука

Вранић

Гордана

Дипл.Инж

Орг.наука

Вукашиновић Милена Професор разредне наставе
Гавриловић Данка Професор разредне наставе
Драгојловић

Петар

Професор

математике

Ђокић Стаменић Ана Професор разредне наставе
Живановић Снежана Професор разредне наставе
Злојутро Биљана Професор разредне наставе
Ивановић

Драгана

Проф. Немач. језиka
Ивановић

Јелена

Проф.српског ј.и књиж.
Јакић

Ирена

 

Професор биологије
Јекић Весна Наставник српског  језика
Јелисавчић Марина замена

 

Професор математике

 

Наст.мат.

Јелисавчић Милица Наставник раз. наст.
Јеремић Бранимир Професор енглеског језика
Јовановић

Верица

Професор раз. Наст.
Јовановић Драган Професор техничког и информ. образовања
Јовановић Наташа Професор разредне наставе
Кунчак Јан Професор географије
Лазић Марко Професор музичке културе
Лазић Сања Професор српског језика
Малешевић

Марија

Професор енглеског језика
Манојловић Вера Професор физике
Професор географије
Милановић Наташа Професор разредне наставе
Миловановић Душан  Професор математике
Митровић Радомир вероучитељ
Митровић Стана Наставник разредне наставе
Професор математике
Павловић Негосава Дипломирани сликар-костимограф
Пејовић Сузана Наставик енглеског језика
Петровић Ирена Професор енглеског језика
Печеничић Десанка Професор руског језика
Печеничић Љубинка Дипл.

теолог

Петронијевић

Бојана

Професор српског језика
Пурић

Тихана

 Професор билогије
Радовановић Драган   Професор физичког васпитања
 РадовановићКатарина Професор

Разредне наставе

 Радуловић Вера Наставник р. наставе
Ристић Весна Наставник биологије и хемије
Средојевић Весна Професор разредне наставе
Срећковић

Ненад

Вероучитељ
Стаменић Никола Професор физичког васпитања
Станојевић Жељко Професор техничког и информатике
Тришић Матић Катарина Професор разредне наставе
Тришић  Јевтић Снежана Професор разредне наставе
Џекулић Весна Професор историје
 Штрбац Силвана Наставник историје и географије
Тутић Радмила-конкурс Професор географије

Ваннаставни кадар

 

Драган Ресимић Професор разредне наставе Директор
Кунчак Јан Професор географије Помоћник директора
Стаменић Никола Професор физичког васпитања Помоћник директора
Слађана

Кунчак

Дипломирани педагог Педагог школе стр. сарадник
Јулка Југовић Ђорђевић Дипломирани дефектолог Дефектолог стр. сарадник
Ђурић Предраг Професор енглеског језика Библиотекар
Јањић Јела Дипломирани правник Секретар школе
Средојевић Зорица Дипломирани економиста Шеф рачуноводства
Јовановић Гордан Административни радник Благајник
Јелисавчић Сретен Водоинсталатер Школски мајстор
Митровић Дамљан Ложач парних котлова Ложач-домар
Милошевић Жељка Куварица куварица
Ресимић Живана Куварица куварица
Новотни Марија Пом.радн.у кухињи Пом.рад.у кух. И сервирка
Ђокић

Ана

Куварица Куварица-сервирка+пом.радник
Спасојевић Анђа Помоћни радник Помоћни радник
Јелисавчић

Биљана

Помоћни радник Помоћни радник
Благојевић Светлана Помоћни радник Помоћни радник
Јосиповић Маријана Помоћни радник Помоћни радник
Петровић Љиљана Помоћни радник Помоћни радник
Радосављевић

Милош

Помоћни радник Помоћни радник
Урошевић Радмила Помоћни радник Помоћни радник
Аћимовић Станимирка Помоћни радник Помоћни радник
Петковић Станица Помоћни радник Помоћни радник
Ђокић

Ивана

Помоћни радник Помоћни радник
Петковић Винка Помоћни радник Помоћни радник
Јањић

Борика

Помоћни радник Помоћни радник
Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес