Савет родитеља шк. 2017/2018.година

 Чланови Савета родитеља школске 2017/18. године:

Председник Савета родитеља је Злопорубовић Слађана

Име и презиме и представник одељења:

1.разред:  Милекић Јефимија 1-1 ; Ђокић Драган 1-2; Филиповић Јелена 1-3; Бјеличић Ивана 1-4; Марија Ивановић Митровић 1. Ио Пилица;

2. разред: Матић Војислав 2-1; Вранић Небојша 2-2; Сарић Љубица 2-3; Дејан Милосављевић 2. ИО Пилица;

3.разред: Деспотовић Марија 3-1; Драган Иван 3-2; Јакић Драгана 3-3; Ана Ђокић 3.ИО Пилица;

4.разред:Тијанић Марија 4-1; Ранковић Радмила 4-2; Милошевић Љиљана 4-3; Јовановић Наташа 4-4; Анка Стаменић 4.ИО Пилица;

5.разред : Јовановић Дејан 5-1;Станковић Ана 5-2;Милановић Жељко 5-3; Петковић Светлана 5-4; Митровић Драган 5.ИО Пилица;

6.разред: Селинић Марија 6-1; Злопорубовић Слађана 6-2; Стаменић Вера 6-3; Илић Славиша 6.ИО Пилица

7.разред:Тришић Матић Катарина 7-1; Тадић Сузана 7-2; Рогић Радојко 7-3; Ђокић Светлана 7.ИО Пилица

8.разред: Мисаиловић Саша 8-1; Матић Љиља 8-2; Савић Светлана 8-3; Јовановић Сретен 8-4; Милосављевић Иван 8.ИО Пилица

 

 

АКТУЕЛНО

07. 12. 2017. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, трећа по реду ове школске 2017/2018.године

Дневни ред:

 1. Анализа постигнућа и владања ученика на првом тромесечју
 2. Презентовање резултата анкете спроведене са ученицима 2-8.р. на тему насиља и безбедности у школи
 3. Избор представника Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“ у Општински савет родитеља
 4. Радови на санацији и реконструкцији зграде матичне школе

 

30. 10. 2017. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске 2017/2018.године

Дневни ред:

 1. Отварање понуда и избор агенције за извођење екскурзија и излета
 2. Отварање понуда и избор агенције за извођење школе у природи
 3. Доношење одлуке за износ наканде наставницима за време извођења излета, екскурзија и школе у природи
 4. Разно

14. 09. 2017. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, прва по реду ове школске 2017/2018.године

Дневни ред:

 1. Верификација  чланова Савета родитеља за шк.2017/2018.г.
 2. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк.2017/2018.г.из домена Савета родитеља (изборни предмети, слободне активности, организација секција, предстојећи радови на реконструкцији и санацији матичне зграде школе, радови на реконструкцији мокрог чвора ИО Јасиковице, свеукупно побољшање услова рада школе…)
 3. Разматрање извештаја о раду школе за 2016/17.г.из домена Савета родитеља
 4. Разматрање извештаја о раду директора школе из домена Савета родитеља
 5. Предлагање чланова Савета роитеља у нови састав Школског одбора и у тимове школе
 6. Разно

 

У среду  24. 05. 2017. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, четврта по реду ове школске 2016/2017.године

Дневни ред:

 1. Разматрање извештаја са екскурзије 3.разреда
 2. Разматрање разлога одлагања екскурзије 5.разреда
 3. Разно

У среду  10. 05. 2017. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, трећа по реду ове школске 2016/2017.године

Дневни ред:

 1. Предлог представника родитеља (3 члана) за нови сазив школског одбора
 2. Предлог представника родитеља-посматрача за завршни испит ученика 8.разреда
 3. Иницијатива Савета родитеља за тражење сагласности од стране МПНТР (министарства) за рад продуженог боравка у школи
 4. Самовередновање рада школе
 5. Анализа успеха и владања ученика на другом тромесечју шк.2016/2017.
 6. Разно

У понедељак  10. 10. 2016. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске 2016/2017.године

Дневни ред:

1.Избор агенција за извођење излета, екскурзија и школе у природи

2.Доношење одлуке о висини накнаде за учитеље и наставнике приликом извођења излета, екскурзије и школе у природи

3.Доношење одлуке о хуманитарној акцији за  једну ученици чији је отац несрећно настрадао 09.10.2016.

У четвртак  15. 09. 2016. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, прва по реду ове школске 2016/2017.године

Дневни ред:

 1. Конституисање Савета родитеља-верификација нових чланова
 2. Избор једног представника из Савета родитеља у Школски одбор
 3. Разматрање годишњег плана рада школе из домена Савета родитеља:-екскурзије и настава у природи; извештаји, маршруте и дестинације за ову шк.годину, набавка уџбеника-бесплатни уџбеници, изборни предмети-анкетирања
 4. Доношење одлуке о избору осигуравајуће куће за осигурање ученика, као и висину премије
 5. Разно

У четвртак  24. 03. 2016. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, трећа по реду ове школске године

Дневни ред:

1.Упознавање Савета родитеља са преложеним избором уџбеника за наредне три школске године

2.Упознавање Савета родитеља са успехом и владањем ученика на полугођу шк.2015/2016.

3.Професионална оријентација

4.Извештај о систематском прегледу 3,5.и 7.разреда

5.Тренутни послови око екскурзија и школе у природи

6.Набавка наставних средстава

7.Разно

У понедељак  26. 10. 2015. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске године

Дневни ред:

1.Доношење одлуке о избору агенција за извођење излета, екскурзија и наставе у природи за шк.2015/2016.

2.Доношење одлуке о висини накнаде за учитеље и разредне старешине приликом извођења излета, екскурзија и наставе у природи

3.Презентовање и разматрање Анализе постигнућа школе на завршном испиту ученика осмог разреда школске 2014/2015.

4.Разно

У понедељак  14. 09. 2015. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, прва по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Конституисање новог сазива Савета родитеља, верификација нових чланова

2.Доношење одлуке о избору новог представника Савета родитеља у Школски одбор уместо Дејана Мандића

3.Доношење одлуке о премији осигурања ученика и избору осигуравајуће куће

4.Разматрање предлога екскурзија и школе у природи

5.Разматрање Годишњег плана рада школе школске 2015/2016.из домена Савета родитеља

6.Разматрање Извештаја о раду школе у 2014/2015.

7.Разматрање Извештаја о раду директор школе у шк.2014/2015.

8.Текућа питања: портфолио, дечје новине, питања и предлози родитеља

 

У уторак 19. 05. 2015. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, трећа по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Организација Завршног испита

2. Избор представника Савета родитеља за посматраче на завршном испиту

3. Информације о пројекту „Бесплатни уџбеници“ за школску 2015/2016.

4. Разно ( спроведене хуманитарне акције, организација заједничког родитељског састанка за осмаке…)

 

У среду 25. 02. 2015. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Анализа успеха и владања ученика на првом полугођу шк.2014/2015.

2. Реализација свих видова наставе и ваннаставних активности ( због законског штрајка у коме је била школа од 17.11.2014.-18.02.2015.)

3. Активности школе у припреми завршног испита за ученике 8.разреда шк.2014/2015.

4. Екскурзије и школа у природи-немогућност организовања због законских недоречености и неусклађености

5. Послови око набавке уџбеника за школску 2015/2016.

6. Набавка наставних средстава

7. Анкетирање чланова савета родитеља у оквиру активности самовредновања рада школе-кључна област је ЕТОС

8. Разно

У понедељак 15.09.2014. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, прва по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Конституисање новог сазива Савета родитеља, избор председника Савета родитеља, верификовање нових чланова

2. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк.2014/2015. из домена Савета родитеља

3. Разматрање Извештаја о раду школе у шк.2013/2014. из домена Савета родитеља

4. Доношење одлуке о осигурању ученика у шк.2014/2015.

5. Доношење одлуке о избору дечјих листова у шк.2014/2015.

6. Доношење одлуке поводом дописа општине везаног за пројекат „Против дивљих депонија“

7. Доношење одлуке поводом новог Правилника о регулисању саобраћаја у зони школе

8. Разно

 

У среду 21.05.2014. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, пета по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Организација хуманитарне помоћи  породицама угроженим поплавама и клизиштима

2. Доношење предлога Школском одбору за давање сагласности за употребу новчаних средстава за набавку потрошног материјала: папира за копирање, тонера, хамер папира итд

3. Разно

У четвртак 15.05.2014. одржана је Седница Савета родитеља, представници 8.р. ОШ „Рајак Павићевић“, четврта по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Припремање матурске вечери

2. Активности везане за завршетак наставне године и реализацију завршног испита

У петак 07.02.2014. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, трећа по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Доношење одлука о избору агенција за једнодневне излете, екскурзије и школу у природи

2. Доношење одлуке о висини новчане накнаде за учитеље, односно наставнике за реализацију излета, екскурзија и школе у природи у бруто износу

3. Анализа успеха и владања ученика на првом полугођу шк.2013/2014.

4.Разно

У четвртак 07.11.2013. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Доношење одлуке о коришћењу новца тзв. „ђачки динар“ који постоји као суфицит од ранијих година, настао од рабата за набавку књига и информација о прикупљеном „ђачком динару“ ове школске године

2. Презентовање резултата и компаративна анализа завршног испита ученика 8.р. наше школе шк.2012/2013.

3. Упознавање Савета родитеља са предстојећим спољашњим вредновањем школе

4. Текућа питања

У четвртак 12.09.2013. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“,прва по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Приступање новоизабраних чланова у Савет родитеља

2. Доношење одлуке о осигурању ученика, избор осигуравајуће куће

3. Информисање -подношење извештаја о реализованим екскурзијама у шк. 2012/13.

4. Утврђивање маршрута и термина реализације екскурзија и школе у природи за школску 2013/2014.

5. Доношење одлуке о „Ђачком динару“

6. Избор ученичке штампе за шк.2013/2014.

7. Извештај о раду Ученичког парламента

8. Извештај о раду директора школе

9. Доношење одлуке о портфолију ученика

10. Текућа питања

У четвртак 14.03.2013. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“,четврта по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Избор чланова Школског одбора из реда Савета родитеља

2. Набавка уџбеника за ученике за школску 2013/2014.

3. Наши ученици на такмичењима ове шк. године

4. Набавка наставних средстава ове шк. године

5. Разно

 

У среду 28.11.2012. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“,трећа по реду ове школске године.

Дневни ред:

Доношење одлука о избору агенција за спровођење излета 1-4. разреда, екскурзија 5-7. разреда и наставе у природи 4. разреда.

У понедељак 22. 10. 2012. у 17 часова одржана је седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове шк. године.

Дневни ред:

1. Доношење одлука о избору агенција за реализацију излета и екскурзија ученика 1.-7. разреда

2. Доношење одлука о избору агенција за реализацију наставе у природи 1.-4. разреда

3. Доношење одлуке о намени коришћења средстава од рабата за уџбенике за школску 2012/2013.

4. Презентовање разматрање и анализирање резултата Завршног испита ученика 8. разреда школске 2011/2012.

5. Разматрање Извештаја о спроведеној екскурзији ученика 8. разреда шк. 2012/20123.

6. Текућа питања из надлежности Савета родитеља чл.58. Закона

Седница је окончана у 19 часова.

У петак 21. 09. 2012. у 17 часова одржана је седница Савета родитеља школе

Дневни ред:

1. Верификација нових чланова Савета родитеља

2. Разматрање Извештаја о раду школе за шк.2011/2012.

3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2012/2013.

4. Утврђивање Плана екскурзија и наставе у природи за школску  2012/2013.

5. Доношење одлуке о коришћењу ученичког динара

6. Доношење одлуке о избору дечје штампе

7. Утврђивање висине накнаде за наставнике на екскурзијама

8. Доношење одлуке о избору осигуравајуће куће за осигурање ученика и врсти премије осигурања

9. Доношење одлуке о избору агенције за реализацију дводневне екскурзије ученика осмог разреда

10. Текућа питања из надлежности Савета родитеља чл.58. Закона

Седница је окончана након двочасовног рада.

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес