Ваннаставни кадар у шк. 2022/2023. години

1. Драган Јовановић ; Директор школе

2. Радмила Тутић , помоћник директора

3.Слађана Кунчак, педагог

4.Мирјана Јекић, психолог

5.Јела Јањић, Секретар школе

6.Зорица Средојевић, Шеф рачуноводства

7.Гордан Јовановић, финасијски радник

8.Ђурић Предраг, библиотекар

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес