Ваннаставни кадар у шк. 2017/2018. години

1. Драган Ресимић; Директор

2. Јан Кунчак, Помоћник директора

3.Слађана Кунчак, Педагог

4.Јулка Југовић-Ђорђевић, Специјални педагог

5.Јела Јањић, Секретар школе

6.Зорица Средојевић, Шеф рачуноводства

7.Гордан Јовановић, благајник

8. Раденка Синан, административни радник

9. Ђурић Предраг, библиотекар

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес