Ваннаставни кадар у шк. 2020/2021. години

1. Драган Ресимић; Директор

2. Јан Кунчак, Помоћник директора

3.Слађана Кунчак, Педагог

4.Јулка Југовић-Ђорђевић, Специјални педагог

5.Јела Јањић, Секретар школе

6.Зорица Средојевић, Шеф рачуноводства

7.Гордан Јовановић, финасијски радник

8.Ђурић Предраг, библиотекар

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес