Наставни кадар у шк. 2016/2017. години

НАСТАВНИЦИ И ВАСПИТАЧИ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.  годину :

1. Алексић Љубинка – Наставник хемије ; предаје хемију и грађанско васпитање,

2. Арсић Слађана – Професор немачког језика;  предаје немачки језик,

3. Аћимовић Гордана – Наставник разредне наставе; учитељица 1- ,

4. Благојевић Даница – Професор физичког васпитања ; предаје физичко  васпитање и изабрани спорт ; одељенски старешина 6-2 ,

5. Богдановић Видоје – Професор музичке културе; предаје музичку културу …

6. Баштовановић Ана – Професор разредне наставе, учитељица 2. разред- Пилица

7. Ристић Весна – Наставник биологије и хемије; предаје биологију; одељенски старешина   6.разред – Пилица ,

8. Борањац Драгица  – Наставник биологије ; предаје биологију ; одељенски старешина   8-3  ,

9. Вукашиновић Милена – Професор разредне наставе ; учитељица 4-4,

10. Гавриловић Данка – Професор разредне наставе;  учитељица 2-2,

11.Ђокић Ана – Професор разредне наставе ; учитељица  3-3,

12. Лазић Ана – Професор енглеског језика, предаје енглески језик, /боловање/

13. Живановић Снежана – Професор разредне наставе ; учитељица 2-1,

14. Злојутро Биљана – Професор разредне наставе ; учитељица 1-  ,

15. Јекић Весна – Наставник српског језика ; предаје српски језик ,одељенски старешина 5-3 ,

16. Јелисавчић Милица – Наставник разредне наставе ; учитељица  – Пепељ (1.2.3. и 4. разред),

17. Јеремић Бранимир – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 7-3

18. Печеничић  Десанка – Професор руског језик, предаје руски језик

19. Јовановић Драган – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику , одељенски старешина 5-1,

20. Јовановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 4-1,

21. Кнежевић Миливоје – учитељ; учитељ 1. разред Пилица,

22. Кремић Вера – Наставник ликовне културе; предаје ликовну културу; цртање,сликањеи вајање; ГВ

23. Кунчак Јан – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина  6-1,

24. Лазић Сања – Професор српског језика; одељенски старешина 7-1

25. Манојловић Вера – Професор физике, предаје физику, одељенски старешина 7-4,

26. Марковић Новак – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина 5-2,

27. Миловановић Душан – Професор математике; предаје математику,одељенски старешина 6-3

28. Милановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 4-3,

29. Печеничић Љубинка – Дипломирани теолог, предаје верску наставу

30. Митровић Стана – Наставник разредне наставе;  учитељица 4. разред – Пилица,

31. Новотни Милица – Наставник математике ; предаје математику,

32. Павловић Негосава – Дипломирани сликар-костимограф ; предаје ликовну културу,

33. Пејовић Сузана – Наставник енглеског језика ; предаје енглески језик,

34. Петровић Ирена – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 8-2

35. Радовановић Драган – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт, ГВ,  одељенски старешина 7-2

36. Радуловић Вера – Наставник разредне наставе ; учитељица 3-2,

37.Митровић Раде  – вероучитељ, предаје верску наставу

38. Арсенијевић  Бранка – Професор српског језика; предаје српски језик

39. Средојевић Весна – Професор разредне наставе; учитељица 3. разред – Пилица,

40. Стаменић Никола – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт, одељенски старешина  8. разред – Пилица,

41. Станојевић Жељко – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику, одељенски старешина 7. разред -Пилица,

42. Бошковић Светлана – Професор разредне наставе; учитељица 2-3  разред

43. Тришић Матић Катарина – Професор разредне наставе; учитељица 1-

44. Тришић Снежана – Професор разредне наставе; учитељица 3-4,

45. Џекулић Весна – Професор историје, предаје историју,одељенски старешина 8-1

46. Штрбац Силвана – Наставник историје и географије, предаје историју , ГВ ; одељенски старешина 5.разред Пилица

47. Јелисавчић Марина– Професор математике, предаје математику

48. Николић Мирјана – Професор математике ,предаје математику/боловање/

49. Јовановић Верица-Професор разредне наставе, учитељица 3-1

50. Максимовић Гордана – Професор разредне наставе; учитељица 4-2, /боловање/

51. Станисављевић  Стојанка, Професор српског језика, предаје српски језик /боловање/

52.

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес