Наставни кадар у шк. 2021/2022. години

НАСТАВНИЦИ И ВАСПИТАЧИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  годину :

1. Весна Ристић – Наставник хемије и биологије ; предаје хемију и биологију, одељенски старешина 7. ИО Пилица

2. Арсић Слађана – Професор немачког језика;  предаје немачки језик, одељенски старешина 5-4

3. Аћимовић Гордана – Наставник разредне наставе; учитељица 2-3 ,

4. Благојевић Даница – Професор физичког васпитања ; предаје физичко  васпитање и изабрани спорт ; одељенски старешина 7-2 ,

5. Богдановић Видоје – Професор музичке културе; предаје музичку културу

6. Баштовановић Ана – Професор разредне наставе, учитељица

7. Пурић Тихана – Професор биологије; предаје биологију, одељенски старешина 6-4

8. Борањац Драгица  – Наставник биологије ; предаје биологију ; одељенски старешина   5-2  ,

9. Вукашиновић Милена – Професор разредне наставе ; учитељица

10. Гавриловић Данка – Професор разредне наставе;  учитељица 3-2.

11.Ђокић Стаменић Ана – Професор разредне наставе ; учитељица  4-3,

12. Ђурић Марија– Професор енглеског језика, предаје енглески језик,

13. Живановић Снежана – Професор разредне наставе ; учитељица 3-1

14. Злојутро Биљана – Професор разредне наставе ; учитељица 2-2  ,

15. Јекић Весна – Наставник српског језика ; предаје српски језик ,одељенски старешина 6-3 ,

16. Јелисавчић Милица – Наставник разредне наставе ; продужени боравак

17. Јеремић Бранимир – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 8-3

18. Печеничић  Десанка – Професор руског језик, предаје руски језик ,одељенски старешина 8. разред -Пилица

19. Јовановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица

20. Новаковић Емилија – Наставник ликовне културе; предаје ликовну културу; цртање,сликање и вајање;

21.  Кунчак Јан – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина 7-1,

22. Лазић Сања – Професор српског језика; одељенски старешина 8-1

23. Манојловић Вера – Професор физике, предаје физику, одељенски старешина 8-4,

24. Миловановић Душан – Професор математике; предаје математику,одељенски старешина 7-3

25. Милановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица

26. Печеничић Љубинка – Дипломирани теолог, предаје верску наставу

27. Митровић Стана – Наставник разредне наставе;  учитељица  – Пилица 1.и 2. разред

28. Павловић Негосава – Дипломирани сликар-костимограф ; предаје ликовну културу,

29. Пејовић Сузана – Наставник енглеског језика ; предаје енглески језик,

30.  Петровић Ирена – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , 

31.Радовановић Драган – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт,  одељенски старешина  8-2

32.  Радуловић Вера – Наставник разредне наставе ; учитељица 4-2,

33.Милинковић Слободанка   – вероучитељ, предаје верску наставу

34.  Арсенијевић  Бранка – Професор српског језика; предаје српски језик, одељенски старешина 5-3

35. Средојевић Весна – Професор разредне наставе; учитељица  – Пилица 4. разред

36. Стаменић Никола – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт, одељенски старешина  5. разред – Пилица,

37.  Станојевић Жељко – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику,  одељенски старешина 6-1

38.Бошковић Светлана – Професор разредне наставе; учитељица  3-3  разред

39. Тришић Матић Катарина – Професор разредне наставе; учитељица 2-1

40. Тришић Јевтић  Снежана – Професор разредне наставе; учитељица 4-1,

41. Џекулић Весна – Професор историје, предаје историју,одељенски старешина 5-1

42. Штрбац Силвана – Наставник историје и географије, предаје историју ; одељенски старешина 6.разред Пилица

43. Јелисавчић Марина- Професор математике, предаје математику

44. Јовановић Верица-Професор разредне наставе, учитељица 3-4

45. Владан Васић – Професор информатике

46.  Драгојловић Петар – Професор математике

47.Срећковић Ненад – Вероучитељ

48. Ивановић Драгана  – 

49. Петронијевић Бојана – Професор српског језика

50Лазић Марко – Професор музичке културе

51.  Максимовић Гордана  – Професор разредне наставе , учитељица ИО Црвица (БОЛОВАЊЕ)

52.Радовановић Катарина  – Професор разредне наставе, учитељица ИО Јасиковице

53. Аксентијевић Снежана, Професор разредне наставе, учитељица у ИО Пилица , 3. разред

54.  Тутић Радмила, проф. географије, предаје ГВ , одељењски старешина 6-2

55.Ресимић Драган , проф. разредне наставе ,

56. Крстић Снежана, предаје физику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес