Наставни кадар у шк. 2022/2023. години

НАСТАВНИЦИ И ВАСПИТАЧИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.  годину :

1. Весна Ристић – Наставник хемије и биологије ; предаје хемију и биологију, одељенски старешина 8. ИО Пилица

2. Арсић Слађана – Професор немачког језика;  предаје немачки језик, одељенски старешина 6-4

3. Аћимовић Гордана – Наставник разредне наставе; учитељица 3-3 ,

4. Благојевић Даница – Професор физичког васпитања ; предаје физичко  васпитање и изабрани спорт ; одељенски старешина

8-2 ,

5. Богдановић Видоје – Професор музичке културе; предаје музичку културу

6. Баштовановић Ана – Професор разредне наставе, учитељица у целодневној настави 2-4

7. Пурић Тихана – Професор биологије; предаје биологију, одељенски старешина 7-4

8. Борањац Драгица  – Наставник биологије ; предаје биологију ; одељенски старешина   6-2  ,

9. Вукашиновић Милена – Професор разредне наставе ; учитељица у целодневној настави 2-4

10. Гавриловић Данка – Професор разредне наставе;  учитељица 4-2.

11.Ђокић Стаменић Ана – Професор разредне наставе ; учитељица  

12. Ђурић Марија– Професор енглеског језика, предаје енглески језик,

13. Живановић Снежана – Професор разредне наставе ; учитељица 4-1

14. Злојутро Биљана – Професор разредне наставе ; учитељица 3-2  ,

15. Јекић Весна – Наставник српског језика ; предаје српски језик ,одељенски старешина 7-3 ,

16. Јелисавчић Милица – Наставник разредне наставе ; продужени боравак

17. Јеремић Бранимир – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 5-3

18. Печеничић  Десанка – Професор руског језик, предаје руски језик ,одељенски старешина 5. разред -Пилица

19. Јовановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 2-1

20. Новаковић Емилија – Наставник ликовне културе; предаје ликовну културу; цртање,сликање и вајање;

21.  Кунчак Јан – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина 8-1,

22. Лазић Сања – Професор српског језика; одељенски старешина 5-1

23. Манојловић Вера – Професор физике, предаје физику, одељенски старешина 5-2,

24. Миловановић Душан – Професор математике; предаје математику,одељенски старешина 8-3

25. Милановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 2-3

26. Печеничић Љубинка – Дипломирани теолог, предаје верску наставу

27. Митровић Стана – Наставник разредне наставе;  учитељица  – Пилица 2.и 3. разред

28. Павловић Негосава – Дипломирани сликар-костимограф ; предаје ликовну културу,

29. Пејовић Сузана – Наставник енглеског језика ; предаје енглески језик,

30.  Петровић Ирена – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , 

31.Радовановић Драган – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, 

32.  Радуловић Вера – Наставник разредне наставе ; учитељица 

33.Милинковић Слободанка  вероучитељ, предаје верску наставу

34.  Арсенијевић  Бранка – Професор српског језика; предаје српски језик, одељенски старешина 6-3

35. Средојевић Весна – Професор разредне наставе; учитељица  – Пилица 1. разред

36. Стаменић Никола – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт, одељенски старешина  6. разред – Пилица,

37.  Станојевић Жељко – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику,  одељенски старешина 7-1

38.Бошковић Светлана – Професор разредне наставе; учитељица  4-3  разред

39. Тришић Матић Катарина – Професор разредне наставе; учитељица 3-1

40. Тришић Јевтић  Снежана – Професор разредне наставе; учитељица 

41. Џекулић Весна – Професор историје, предаје историју,одељенски старешина 6-1

42. Штрбац Силвана – Наставник историје и географије, предаје историју ; одељенски старешина 7.разред Пилица

43. Јелисавчић Марина- Професор математике, предаје математику 

44. Јовановић Верица-Професор разредне наставе, учитељица 4-4

45. Владан Васић – Професор информатике, предаје информатику

46.  Драгојловић Петар – Професор математике

47.                                        – Вероучитељ

48. Петронијевић Бојана – Професор српског језика

49. Радовановић Катарина  – Професор разредне наставе, учитељица ИО Јасиковице

50Максимовић Гордана  – Професор разредне наставе , учитељица ИО Црвица (БОЛОВАЊЕ)

51.  

52.Аксентијевић Снежана, Професор разредне наставе, учитељица у ИО Пилица , 4. разред

53. Тутић Радмила, проф. географије, предаје ГВ , одељењски старешина 7-2

54.  Ресимић Драган , проф. разредне наставе , 2-2

55.Крстић Снежана, предаје физику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес