Наставни кадар у шк. 2017/2018. години

НАСТАВНИЦИ И ВАСПИТАЧИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.  годину :

1. Алексић Љубинка – Наставник хемије ; предаје хемију

2. Арсић Слађана – Професор немачког језика;  предаје немачки језик, одељенски старешина 5-4

3. Аћимовић Гордана – Наставник разредне наставе; учитељица 2-3 ,

4. Благојевић Даница – Професор физичког васпитања ; предаје физичко  васпитање и изабрани спорт ; одељенски старешина 7-2 ,

5. Богдановић Видоје – Професор музичке културе; предаје музичку културу

6. Баштовановић Ана – Професор разредне наставе, учитељица 1-4

7. Ристић Весна – Наставник биологије и хемије; предаје биологију; одељенски старешина   7.разред – Пилица ,

8. Борањац Драгица  – Наставник биологије ; предаје биологију ; одељенски старешина   5-3  ,

9. Вукашиновић Милена – Професор разредне наставе ; учитељица 1-2,

10. Гавриловић Данка – Професор разредне наставе;  учитељица 3-2, /боловање/

11.Ђокић Ана – Професор разредне наставе ; учитељица  4-3,

12. Малешевић Марија– Професор енглеског језика, предаје енглески језик,

13. Живановић Снежана – Професор разредне наставе ; учитељица 3-1,

14. Злојутро Биљана – Професор разредне наставе ; учитељица 2-2  ,

15. Јекић Весна – Наставник српског језика ; предаје српски језик ,одељенски старешина 6-3 ,

16. Јелисавчић Милица – Наставник разредне наставе ; продужени боравак

17. Јеремић Бранимир – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 8-3

18. Печеничић  Десанка – Професор руског језик, предаје руски језик

19. Јовановић Драган – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику , одељенски старешина 6-1,

20. Јовановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 1-1,

21. Кнежевић Миливоје – учитељ; учитељ 2. разред Пилица,

22. Кремић Вера – Наставник ликовне културе; предаје ликовну културу; цртање,сликање и вајање;

23. Кунчак Јан – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина  7-1,

24. Лазић Сања – Професор српског језика; одељенски старешина 8-1

25. Манојловић Вера – Професор физике, предаје физику, одељенски старешина 8-4,

26. Марковић Новак – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина 6-2,

27. Миловановић Душан – Професор математике; предаје математику,одељенски старешина 7-3

28. Милановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 1-3,

29. Печеничић Љубинка – Дипломирани теолог, предаје верску наставу

30. Митровић Стана – Наставник разредне наставе;  учитељица 1. разред – Пилица,

31. Новотни Милица – Наставник математике ; предаје математику,

32. Павловић Негосава – Дипломирани сликар-костимограф ; предаје ликовну културу,

33. Пејовић Сузана – Наставник енглеског језика ; предаје енглески језик,

34. Петровић Ирена – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 5-2

35. Радовановић Драган – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт, ГВ,  одељенски старешина 8-2

36. Радуловић Вера – Наставник разредне наставе ; учитељица 4-2,

37.Митровић Раде  – вероучитељ, предаје верску наставу

38. Арсенијевић  Бранка – Професор српског језика; предаје српски језик

39. Средојевић Весна – Професор разредне наставе; учитељица 4. разред – Пилица,

40. Стаменић Никола – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт, одељенски старешина  5. разред – Пилица,

41. Станојевић Жељко – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику, одељенски старешина 8. разред -Пилица,

42. Бошковић Светлана – Професор разредне наставе; учитељица 3-3  разред

43. Тришић Матић Катарина – Професор разредне наставе; учитељица 1-1

44. Тришић Снежана – Професор разредне наставе; учитељица 4-4,

45. Џекулић Весна – Професор историје, предаје историју,одељенски старешина 5-1

46. Штрбац Силвана – Наставник историје и географије, предаје историју , ГВ ; одељенски старешина 6.разред Пилица

47. Јелисавчић Марина– Професор математике, предаје математику

48.Јовановић Верица-Професор разредне наставе, учитељица 4-1

49. Павловић Ана – Професор информатике

50. Драгојловић Петар – Професор математике

51. Крупниковић Мирко – Вероучитељ

52.Јоксимовић Ивана – Професор немачког језика

53.Петронијевић Бојана – Професор српског језика

54. Стефановић Дејан – Професор музичке културе

55.Јовановић Драгомир – Професор техничког и технологије

56.Јеремић Нада – Професор разредне наставе , Јасиковице

57. Леонтијевић Гордана – Професор разредне наставе, Црвица

58. Аксентијевић Снежана, Професор разредне наставе, учитељица у ИО Пилица , 3. разред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес