Наставни кадар у шк. 2023/2024. години

НАСТАВНИЦИ И ВАСПИТАЧИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.  годину :

1. Весна Ристић – Наставник хемије и биологије ; предаје хемију и биологију, одељенски старешина 8/4

2. Арсић Слађана – Професор немачког језика;  предаје немачки језик, одељенски старешина 7-4

3. Аћимовић Гордана – Наставник разредне наставе; учитељица 4-3 ,

4. Благојевић Даница – Професор физичког васпитања ; предаје физичко  васпитање и изабрани спорт ;

5. Богдановић Видоје – Професор музичке културе; предаје музичку културу

6. Баштовановић Ана – Професор разредне наставе, учитељица у 3-4

7. Пурић Тихана – Професор биологије; предаје биологију, 

8. Борањац Драгица  – Наставник биологије ; предаје биологију ; одељенски старешина   7-2  ,

9. Вукашиновић Милена – Професор разредне наставе ; учитељица у целодневној настави 1. разред

10. Гавриловић Данка – Професор разредне наставе;  учитељица у целодневној настави 1. разред

11.Ђокић Стаменић Ана – Професор разредне наставе ; учитељица у 2/2

12. Ђурић Марија– Професор енглеског језика, предаје енглески језик,

13. Живановић Снежана – Професор разредне наставе ; учитељица 1-1

14. Злојутро Биљана – Професор разредне наставе ; учитељица 4-2  ,

15. Јекић Весна – Наставник српског језика ; предаје српски језик ,одељенски старешина 8-3 ,

16. Јелисавчић Милица – Наставник разредне наставе ; продужени боравак

17. Јеремић Бранимир – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 6-3

18. Печеничић  Десанка – Професор руског језик, предаје руски језик ,одељенски старешина 6. разред -Пилица

19. Јовановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 3-1

20. Новаковић Емилија – Наставник ликовне културе; предаје ликовну културу; одељенски старешина 5-4

21.  Кунчак Јан – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина 5-1,

22. Лазић Сања – Професор српског језика; одељенски старешина 6-1

23. Манојловић Вера – Професор физике, предаје физику, одељенски старешина 6-2,

24. Миловановић Душан – Професор математике; предаје математику,одељенски старешина 5-3

25. Милановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 3-3

26. Печеничић Љубинка – Дипломирани теолог, предаје верску наставу

27. Радовановић Катарина – Професор разредне наставе;  учитељица  – у ИО Пилица 

28. Павловић Негосава – Дипломирани сликар-костимограф ; предаје ликовну културу,

29. Пејовић Сузана – Наставник енглеског језика ; предаје енглески језик,

30.  Петровић Ирена – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , 

31.Радовановић Драган – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, одељенски старешина 5-2

32.  Радуловић Вера – Наставник разредне наставе ; учитељица у целодневној нстави – 2. разред

33.Милинковић Слободанка  вероучитељ, предаје верску наставу

34.  Арсенијевић  Бранка – Професор српског језика; предаје српски језик, одељенски старешина 7-3

35. Средојевић Весна – Професор разредне наставе; учитељица  – ИО Пилица 

36. Стаменић Никола – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт, одељенски старешина  7. разред – Пилица,

37.  Станојевић Жељко – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику,  одељенски старешина 8-1

38.Бошковић Светлана – Професор разредне наставе; учитељица  1-3  разред

39. Тришић Матић Катарина – Професор разредне наставе; учитељица 4-1

40. Тришић Јевтић  Снежана – Професор разредне наставе; учитељица 2-1

41. Џекулић Весна – Професор историје, предаје историју,одељенски старешина 7-1

42. Штрбац Силвана – Наставник историје и географије, предаје историју ; одељенски старешина 8.разред Пилица

43. Јелисавчић Марина- Професор математике, предаје математику 

44. Јовановић Верица-Професор разредне наставе, учитељица 1-3

45. Владан Васић – Професор информатике, предаје информатику

46.  Драгојловић Петар – Професор математике

47. Ненад Зекавица   – Вероучитељ

48. Петронијевић Бојана – Професор српског језика (боловање)

49. Сарић Љубица – Професор разредне наставе, учитељица ИО Јасиковице

50Максимовић Гордана  – Професор разредне наставе , учитељица ИО Црвица 

51.  Аксентијевић Снежана, Професор разредне наставе, учитељица у ИО Пилица ,

52.Тутић Радмила, проф. географије, предаје ГВ , одељењски старешина 7-2

53. Ресимић Драган , проф. разредне наставе , 2-2

54. Вукашиновић Драган , предаје физику

55. Нешковић Ивана, предаје информатику

56.Васић Драгана , професор математике

57. Јекић Татјана , професор српског језика и књижевности

58. Јевђенић Драгана, професор географије

59. Јеремић Нада, предаје Технику и технологију

60. Давидовић Јелена, професор немачког језика

61. Вранић Гордана, професор информатике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес