Наставни кадар у шк. 2018/2019. години

НАСТАВНИЦИ И ВАСПИТАЧИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.  годину :

1. Весна Ристић – Наставник хемије и биологије ; предаје хемију и биологију, одељенски старешина 8. ИО Пилица

2. Арсић Слађана – Професор немачког језика;  предаје немачки језик, одељенски старешина 6-4

3. Аћимовић Гордана – Наставник разредне наставе; учитељица 3-3 ,

4. Благојевић Даница – Професор физичког васпитања ; предаје физичко  васпитање и изабрани спорт ; одељенски старешина 8-2 ,

5. Богдановић Видоје – Професор музичке културе; предаје музичку културу

6. Баштовановић Ана – Професор разредне наставе, учитељица 2-4

7. Пурић Тихана – Професор биологије; предаје биологију

8. Борањац Драгица  – Наставник биологије ; предаје биологију ; одељенски старешина   6-3  ,

9. Вукашиновић Милена – Професор разредне наставе ; учитељица 2-2,

10. Гавриловић Данка – Професор разредне наставе;  учитељица 4-2,

11.Ђокић Стаменић Ана – Професор разредне наставе ; учитељица  1-3,

12. Малешевић Марија– Професор енглеског језика, предаје енглески језик,

13. Живановић Снежана – Професор разредне наставе ; учитељица 4-1,

14. Злојутро Биљана – Професор разредне наставе ; учитељица 3-2  ,

15. Јекић Весна – Наставник српског језика ; предаје српски језик ,одељенски старешина 7-3 ,

16. Јелисавчић Милица – Наставник разредне наставе ; продужени боравак

17. Јеремић Бранимир – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 5-3

18. Печеничић  Десанка – Професор руског језик, предаје руски језик

19. Јовановић Драган – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику , одељенски старешина 7-1,

20. Јовановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 2-1,

21. Кнежевић Миливоје – учитељ; учитељ 3. разред Пилица,

22. Кремић Вера – Наставник ликовне културе; предаје ликовну културу; цртање,сликање и вајање;

23. Кунчак Јан – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина  8-1,

24. Лазић Сања – Професор српског језика; одељенски старешина 5-1

25. Манојловић Вера – Професор физике, предаје физику, одељенски старешина 5-4,

26. Марковић Новак – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина 7-2,

27. Миловановић Душан – Професор математике; предаје математику,одељенски старешина 8-3

28. Милановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 2-3,

29. Печеничић Љубинка – Дипломирани теолог, предаје верску наставу

30. Митровић Стана – Наставник разредне наставе;  учитељица 2. разред – Пилица,

31. Новотни Милица – Наставник математике ; предаје математику,

32. Павловић Негосава – Дипломирани сликар-костимограф ; предаје ликовну културу,

33. Пејовић Сузана – Наставник енглеског језика ; предаје енглески језик,

34. Петровић Ирена – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 6-2

35. Радовановић Драган – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт,  одељенски старешина 5-2

36. Радуловић Вера – Наставник разредне наставе ; учитељица 1-2,

37.Митровић Раде  – вероучитељ, предаје верску наставу

38. Арсенијевић  Бранка – Професор српског језика; предаје српски језик

39. Средојевић Весна – Професор разредне наставе; учитељица 1. разред – Пилица,

40. Стаменић Никола – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт, одељенски старешина  6. разред – Пилица,

41. Станојевић Жељко – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику, одељенски старешина 5. разред -Пилица,

42. Бошковић Светлана – Професор разредне наставе; учитељица 4-3  разред

43. Тришић Матић Катарина – Професор разредне наставе; учитељица 3-1

44. Тришић Снежана – Професор разредне наставе; учитељица 1-1,

45. Џекулић Весна – Професор историје, предаје историју,одељенски старешина 6-1

46. Штрбац Силвана – Наставник историје и географије, предаје историју , ГВ ; одељенски старешина 7.разред Пилица

47. Јелисавчић Марина– Професор математике, предаје математику /боловање/

48.Јовановић Верица-Професор разредне наставе, учитељица ИО Црвица

49. Владан Васић – Професор информатике

50. Драгојловић Петар – Професор математике

51. Срећковић Ненад – Вероучитељ

52.Ивановић Драгана  – Предаје немачки језик

53.Петронијевић Бојана – Професор српског језика

54. Лазић Марко – Професор музичке културе

55. Ивановић Јелена – Професор српског језика

56. Радовановић Катарина  – Професор разредне наставе, ИО Јасиковице

57. Аксентијевић Снежана, Професор разредне наставе, учитељица у ИО Пилица , 4. разред

58. Тутић Радмила, проф. географије, предаје ГВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес