Наставни кадар у шк. 2020/2021. години

НАСТАВНИЦИ И ВАСПИТАЧИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.  годину :

1. Весна Ристић – Наставник хемије и биологије ; предаје хемију и биологију, одељенски старешина 6. ИО Пилица

2. Арсић Слађана – Професор немачког језика;  предаје немачки језик, одељенски старешина 8-4

3. Аћимовић Гордана – Наставник разредне наставе; учитељица 1-3 ,

4. Благојевић Даница – Професор физичког васпитања ; предаје физичко  васпитање и изабрани спорт ; одељенски старешина 6-2 ,

5. Богдановић Видоје – Професор музичке културе; предаје музичку културу

6. Баштовановић Ана – Професор разредне наставе, учитељица 4-4

7. Пурић Тихана – Професор биологије; предаје биологију, одељенски старешина 5-4

8. Борањац Драгица  – Наставник биологије ; предаје биологију ; одељенски старешина   8-3  ,

9. Вукашиновић Милена – Професор разредне наставе ; учитељица 4-2,

10. Гавриловић Данка – Професор разредне наставе;  учитељица 2-2.

11.Ђокић Стаменић Ана – Професор разредне наставе ; учитељица  3-3,

12. Ђурић Марија– Професор енглеског језика, предаје енглески језик, /породиљско боловање/

13. Живановић Снежана – Професор разредне наставе ; учитељица 2-1

14. Злојутро Биљана – Професор разредне наставе ; учитељица 1-2  ,

15. Јекић Весна – Наставник српског језика ; предаје српски језик ,одељенски старешина 5-3 ,

16. Јелисавчић Милица – Наставник разредне наставе ; продужени боравак

17. Јеремић Бранимир – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 7-3

18. Печеничић  Десанка – Професор руског језик, предаје руски језик ,одељенски старешина 7. разред -Пилица од 01.3.2021.

19. Јовановић Драган – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику , директор школе. од 01.3.2021. замена Нада Јеремић

20. Јовановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 4-1,

21. Новаковић Емилија – Наставник ликовне културе; предаје ликовну културу; цртање,сликање и вајање;

22. Кунчак Јан – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина 6-1,

23. Лазић Сања – Професор српског језика; одељенски старешина 7-1

24. Манојловић Вера – Професор физике, предаје физику, одељенски старешина 7-4,

25. Миловановић Душан – Професор математике; предаје математику,одељенски старешина 6-3

26. Милановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 4-3,

27. Печеничић Љубинка – Дипломирани теолог, предаје верску наставу

28. Митровић Стана – Наставник разредне наставе;  учитељица  – Пилица 1. разред

29. Павловић Негосава – Дипломирани сликар-костимограф ; предаје ликовну културу,

30. Пејовић Сузана – Наставник енглеског језика ; предаје енглески језик,

31. Петровић Ирена – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 8-2

32. Радовановић Драган – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт,  одељенски старешина  7-2

33. Радуловић Вера – Наставник разредне наставе ; учитељица 3-2,

34.  Милинковић Слободанка   – вероучитељ, предаје верску наставу

35. Арсенијевић  Бранка – Професор српског језика; предаје српски језик

36. Средојевић Весна – Професор разредне наставе; учитељица  – Пилица 3. 4. разред

37. Стаменић Никола – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани спорт, одељенски старешина  8. разред – Пилица,

38. Станојевић Жељко – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и информатику,  одељенски старешина 5-1 од 01.3.2021.

39. Бошковић Светлана – Професор разредне наставе; учитељица  2-3  разред

40. Тришић Матић Катарина – Професор разредне наставе; учитељица 1-1

41. Тришић Јевтић  Снежана – Професор разредне наставе; учитељица 3-1,

42. Џекулић Весна – Професор историје, предаје историју,одељенски старешина 8-1

43. Штрбац Силвана – Наставник историје и географије, предаје историју ; одељенски старешина 5.разред Пилица

44. Јелисавчић Марина– Професор математике, предаје математику

45. Јовановић Верица-Професор разредне наставе, учитељица 2-4

46. Владан Васић – Професор информатике

47. Драгојловић Петар – Професор математике

48. Срећковић Ненад – Вероучитељ

49. Ивановић Драгана  – Предаје енглески  језик /замена/

50Петронијевић Бојана – Професор српског језика

51. Лазић Марко – Професор музичке културе

52. Максимовић Гордана  – Професор разредне наставе , учитељица ИО Црвица

53. Радовановић Катарина  – Професор разредне наставе, учитељица ИО Јасиковице

54. Аксентијевић Снежана, Професор разредне наставе, учитељица у ИО Пилица , 2. разред

55. Тутић Радмила, проф. географије, предаје ГВ , одељењски старешина 5-2

56. Ресимић Драган , проф. разредне наставе , одељењски старешина  у ИО Пилица 4. разред од 01.3.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес