УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2022/2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА

                Упис ученика у ОШ „ Рајак Павићевић“ ,у први разред за школску 2022/2023 почиње у петак  1.04.2022. и траје до  31.05.2022. године. Уписују се деца рођена у периоду од 1.03.2015. до 28.02.2016. године.

 Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ у папирном облику-подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем, осим ако је преглед обављен код приватног лекара.

И ове године ћe родитељима бити доступна услуга еЗаказивање терминa за yпиc и тестирање детета у ОШ, на који начин родитељи имају могућност да електронски закажу термин за упис и тестирање.  Уколико родитељ није у могућности да електронски закаже термин позваће школу и овлашћено лице школе ће то учинити у име родитеља.

За сва питања родитељи се могу обратити педагогу  или  секретару школе, позивом на телефон:  031/865-174, као и електронским путем на е-mail: osrpavicevicbb@ptt.rs

ПРОЦЕДУРА ЗА Е- УПИС

Потребно је да:

  • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
  • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
  • Закажете термин у школи

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Уверење о пребивалишту
  • Уверење о похађању припремног предшколског програма
  • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је  током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Родитељи ће благовремено бити обавештени уколико због епидемиолошке ситуације буде дошло до промене начина уписа у први разред школске 2022/23. године путем сајта школе  www.osrpavicevic.edu.rs, facebook и instagram странице

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е     О      У П И С У  Д Е Ц Е  

У   П Р В И  Р А З Р Е Д  Ш К О Л С К Е  2022/2023. Г О Д И Н Е

           Према Закону о основама система образовања и васпитања у ПРВИ РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 година, а највише 7,5 година (деца рођена од 1.03. 2015. године до 28.02.2016. године.)

МЕСТО УПИСА: ОСНОВНА  ШКОЛА „ РАЈАК  ПАВИЋЕВИЋ

-код секретара школе .

ВРЕМЕ УПИСА:Упис почиње 01.априла 2022. године и траје до 31. маја 2022. године .

Упис ученика у први разред школске 2022/23. године вршиће се електронским путем.
На порталу е Управа биће доступна  услуга ПРИЈАВЉИВАЊЕ за упис детета у основу школу  (о датуму приступа порталу бићете благовремено обавештени преко сајта школе, facebook и instagram странице школе.
Родитељи приликом уписа не доносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно када дете заврши похађање). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (потребно је да родитељи приликом доласка у школу знају ЈМБГ детета и једног од родитеља).

Родитељи који немају могућност коришћења интернета упис могу извршити директно у школи.

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.

 

РАД ПЕДАГОГА:  Приликом пријављивања детета за упис , у поменутој апликацији, можете заказати термин за разговор са педагогом.Приликом заказивања термина битно је да термин разговора са педагогом, буде након обављеног систематског прегледа у ДЗ „ Евелина Хаверфилд“.

 

УПРАВA ШКОЛE

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ  БУДУЋИХ  ПРВАКА,

УКОЛИКО ИСПУЊАВАТЕ НЕКИ ОД СЛЕДЕЋИХ  УСЛОВА ОСТВАРУЈЕТЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ, КАО И ПРЕТХОДНЕ ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ!!!

ПРАВО ОСТВАРУЈУ:

  1. УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА
  2. УЧЕНИЦИ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
  3. УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПОТРЕБНО ЈЕ САМО,  ДА ПРИЛИКОМ РАЗГОВОРА СА ПЕДАГОГОМ, ПРИЈАВИТЕ ОСНОВ  ПО КОМ ВАШЕ ДЕТЕ ОСТВАРУЈЕ ТО ПРАВО.

НИЈЕ НЕПОХОДНО И НЕЋЕТЕ ЗАКАСНИТИ СА ПРИЈАВОМ ДОК СЕ ЦЕО УПИС НЕ ЗАВРШИ.

ДОБРО НАМ ДОШЛИ,

УПРАВА ШКОЛЕ

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес