УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2023/2024.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е     О      У П И С У       Д Е Ц Е     У   П Р В И  Р А З Р Е Д  Ш К О Л С К Е  2023/2024. Г О Д И Н Е

  

Према Закону о основама система образовања и васпитања у ПРВИ РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 година, а највише 7,5 година (деца рођена од 1.03. 2016. године до 28.02.2017. године.)

МЕСТО УПИСА: ОСНОВНА  ШКОЛА „ РАЈАК  ПАВИЋЕВИЋ

-код секретара школе .

ВРЕМЕ УПИСА:Упис почиње 01.априла 2023. године и траје до

 1. маја 2023. године .

.Упис ученика у први разред школске 2023/24. године вршиће се електронским путем.
На порталу е Управа биће доступна  услуга ПРИЈАВЉИВАЊЕ за упис детета у основу школу. Могућност пријављивања детета путем Портала е Управа(http://euprava.gov.rs )је већ омогућена. Све информације налазе се на сајту , facebook и instagram страници школе.
Родитељи приликом уписа не доносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно када дете заврши похађање). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (потребно је да родитељи приликом доласка у школу знају ЈМБГ детета и једног од родитеља).

Уколико родитељи нису у могућности да закажу термин за упис електронски то могу да учине телефоном позивом на следеће бројеве 062773029 и 069778468, од 03.04.2023. године. Потребно је да том приликом родитељ има код себе матични број детета и свој матични број, како би се подаци унели на портал.

У сардањи са Опшином Бајина Башта , за ову школску годину и будуће прваке обезбеђена су средства у износу од 10.000,00 динара за свако дете, тако да је потребно да родитељи приликом уписа или разговора са педагогом у школу донесу фотокопију текућег рачуна и личне карте.

РАД ПЕДАГОГА:  Приликом пријављивања детета за упис , у поменутој апликацији, можете заказати термин за разговор са педагогом или психологом.

 УПРАВA ШКОЛE

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА

                Упис ученика у ОШ „ Рајак Павићевић“ ,у први разред за школску 2022/2023 почиње у петак  3.04.2023. и траје до  31.05.2023. године. Уписују се деца рођена од 1.03. 2016. године до 28.02.2017. године.

 Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ у папирном облику-подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем, осим ако је преглед обављен код приватног лекара.

И ове године ћe родитељима бити доступна услуга еЗаказивање терминa за yпиc и тестирање детета у ОШ, на који начин родитељи имају могућност да електронски закажу термин за упис и тестирање.  Уколико родитељ није у могућности да електронски закаже термин позваће школу и овлашћено лице школе ће то учинити у име родитеља.

За сва питања родитељи се могу обратити педагогу, психологу   или  секретару школе, позивом на телефонe :062773029 и 069778468  , као и електронским путем на е-mail: osrpavicevicbb@ptt.rs

ПРОЦЕДУРА ЗА Е- УПИС

Потребно је да:

 • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
 • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
 • Закажете термин у школи

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ  БУДУЋИХ  ПРВАКА,

УКОЛИКО ИСПУЊАВАТЕ НЕКИ ОД СЛЕДЕЋИХ  УСЛОВА ОСТВАРУЈЕТЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ, КАО И ПРЕТХОДНЕ ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ!!!

ПРАВО ОСТВАРУЈУ:

 1. УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА
 2. УЧЕНИЦИ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
 3. УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПОТРЕБНО ЈЕ САМО,  ДА ПРИЛИКОМ РАЗГОВОРА СА ПЕДАГОГОМ, ПРИЈАВИТЕ ОСНОВ  ПО КОМ ВАШЕ ДЕТЕ ОСТВАРУЈЕ ТО ПРАВО.

НИЈЕ НЕПОХОДНО И НЕЋЕТЕ ЗАКАСНИТИ СА ПРИЈАВОМ ДОК СЕ ЦЕО УПИС НЕ ЗАВРШИ.

ДОБРО НАМ ДОШЛИ,

УПРАВА ШКОЛЕ

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес