УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2019/2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

У Закону о основама система образовања и вапитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.
То значи да се за школску 2019/2020. годину ( РЕДОВАН УПИС) уписују деца рођена 2012. године, као и деца рођена у јануару и до краја фебруара 2013.године.

РЕДОВAН УПИС ПОЧИЊЕ 1.04.2019. године

МЕСТО УПИСА: ОСНОВНА ШКОЛА „ РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“-код секретара школе .

ВРЕМЕ УПИСА:Упис почиње 1.априла 2019. године и обавља се код секретара школе сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

За упис је потребнo доставити следећу документацију:
1.ПОТВРДУ О ОБАВЉЕНОМ ЛЕКАРСКОМ
ПРЕГЛЕДУ

2.УВЕРЕЊЕ О ПОХАЂАЊУ ПРИПРЕМНОГ
ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ( Уверење се може доставити до краја јуна).

Напомена: Извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта школа ће набавити електронским путем, тако да родитељи нису у обавези да их донесу у школу приликом уписа. Међутим, да би то школа прибавила електронским путем, неопходно је приликом уписа имати ЈМБГ (матичне бројеве) за оба родитеља, као и за дете које се уписује у 1.разред.

РАД ПЕДАГОГА: Тестирање будућих првака врши педагог школе, применом стандардних поступака и инструмената, који су препоручени од стране овлашћене стручне организације. Термине тестирања добићете од секретара приликом уписа.

ДОБРО НАМ ДОШЛИ!

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ  БУДУЋИХ  ПРВАКА,

УКОЛИКО ИСПУЊАВАТЕ НЕКИ ОД СЛЕДЕЋИХ  УСЛОВА ОСТВАРУЈЕТЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ, КАО И ПРЕТХОДНЕ ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ!!!

ПРАВО ОСТВАРУЈУ:

  1. УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА
  2. УЧЕНИЦИ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
  3. УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПОТРЕБНО ЈЕ САМО,  ДА ПРИЛИКОМ РАЗГОВОРА СА ПЕДАГОГОМ, КОЈИ СЕ ЗАКАЗУЈУ И ПОЧИЊУ ОД 1.04.2018. ГОДИНЕ ПРИЈАВИТЕ ОСНОВ  ПО КОМ ВАШЕ ДЕТЕ ОСТВАРУЈЕ ТО ПРАВО.

НИЈЕ НЕПОХОДНО И НЕЋЕТЕ ЗАКАСНИТИ СА ПРИЈАВОМ ДОК СЕ ЦЕО УПИС НЕ ЗАВРШИ.

ДОБРО НАМ ДОШЛИ,

УПРАВА ШКОЛЕ

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес