Календар излета, екскурзија (шк. 2021/2022.)

Излети и екскурзије

                                     ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије

Циљ екскурзије,као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе.

Задаци екскурзије су:

– проучавање објеката и појава у природи;

– уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним

условима;

– развијање интересовања за природу и еколошких навика;

– упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;

– развијање позитивног односа према националним,културним и естетским вредностима,спортским потребама и навикама,развијање позитивних социјалних односа;

– схватање значаја здравља и здравих стилова живота;

– подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају.

ПАРТИЈА 1
Дестинација Бајина Башта, Перућац, Митровац, Калуђерске Баре(ергела коња,црква), Бајина Башта
Програм путовања Организација и реализација екскурзије за ученике 1. разреда.

 

Окупљање ученика и одељенских старешина планиран је око 8:30 часова испред спортске хале у Бајиној Башти.Уз присуство директора школе обавиће се  преглед аутобуса од стране полицијске управе.Ученици би били смештени у два аутобуса.

 

Полазак је планиран око 9:00,и у Прерућац  би требали стићи око 9.30 часова.По доласку у Перућац уследиће  доручак,затим обилазак реке Врело,фотографисање,упознавање са најкраћом реком у Европи.Посета рибњаку и упознавање са начином рада  истог.Потом ће  водич упознати ученике са животом и радом људи на том простору у прошлости,као и културно-историјским споменицима  тог краја…Након тога,уследиће наставак пута ка Митровцу.

 

Пут настављамо око 10.30 ка Митровцу.Обилазак Тепих ливаде,Центра за посетиоце ( едукативни филм о биодиверзитету,ретким и угроженим врстама флоре и фауне Националног парка Тара,…куповина сувенира,..) Заједничка шетња обележеном стазом…

Следеће одредиште биће Тара и обилазак ергеле коња,где ћемо се задржати до 13:30. Најпре ће се деца упознати са изгледом и начином живота коња. Касније ће моћи ко жели да уз помоћ инструктора прошета коња.Затим ћемо посетити цркву. Посета Тари завршиће се на Калуђерским Барама,где је обављен ручак,освежење,пауза за игру и куповина сувенира .

 

Око 15:00 часова  кренућемо  за Бајину Башту.

 

 

Трајање један дан
Време реализације Мај – јун 2022.године
Превоз Превоз удобним,туристичким аутобусима високе класе који поседују документацију о техничкој исправности,у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика Основних школа старости до 10 година.
Аранжман обухвата -превоз

-посету Перућцу

-посету Митровцу

-посету ергели коња

-посета цркви

-посета Калуђерским Барама

-пратњу лиценцираног водича

Максималан број ученика На екскурзију ће ићи око 96 ученика

Минимум 60%   –  60 ученика

 

Број одељењских старешина

Шест наставника: Наташа Јовановић,Драган Ресимић ,Наташа Милановић, Ана Баштовановић, Милена Вукашиновић и Стана Митровић (ИО Пилица)

Јована Божић (пратилац)

 

Пратиоци групе које обезбеђује понуђач

-лиценцирани туристички водич

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије

Циљ екскурзије, као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе.

Задаци екскурзије су:

– проучавање објеката и појава у природи;

– уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним  условима;

– развијање интересовања за природу и еколошких навика;

– упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;

– развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа;

  – схватање значаја здравља и здравих стилова живота;

– подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају.

 1. Садржаји којима се постављени циљеви остварују

– Упознавање са парком природе Мокра Гора

– Обилазак Дрвенграда

– Посета извору Беле воде

– Обилазак главне железничке станице и станице Јатаре

– Посета парку дечије радости ,,Бели јелен“ у селу Љубање

 1. Планирани број ученика: 91

– На екскурзију ће ићи најмање 60% ученика 2.- 3. разреда.(око 55 ученика)

 1. Носиоци предвиђених садржаја и активности:

-Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи другог разреда:

Катарина Тришић Матић, Биљана Злојутро, Гордана Аћимовић, Снежана Аксентијевић (ИО Пилица)

 1. Трајање екскурзије:

-Екскурзија је једнодневна.

 1. Путни правац:

Бајина Башта – Калуђерске Баре – Мокра Гора – Бела Земља – Љубање – Ужице – Кадињача – Бајина Башта

 1. Техничка организација:

-За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

 1. Начин финансирања:

-Екскурзију финансирају родитељи ученика.

 Катарина Тришић Матић, Биљана Злојутро, Гоца Аћимовић, ,Снежана Аксентијевић

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије

Циљ екскурзије, као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе.

Задаци екскурзије су:

– проучавање објеката и појава у природи;

– уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним  условима;

– развијање интересовања за природу и еколошких навика;

– упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;

– развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа;

  – схватање значаја здравља и здравих стилова живота;

– подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају.

 1. Садржаји којима се постављени циљеви остварују

– Упознавање с прошлошћу и културном баштином  завичаја- етно село Сирогојно

– Уочавање облика рељефа и  природно –географских  одлика Стопића пећине

– Развијање способности оријентације у простору и времену ;

– Обилазак Дино парка на Златибору

– Шетња око  новоуређеног језера у центру Златибора(уочавање биљног и животињског света  )

 1. Планирани број ученика: 96

– На екскурзију ће ићи најмање 60% ученика 3. разреда( око 50 ученика )

 1. Носиоци предвиђених садржаја и активности:

-Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи трећег разреда:

Снежана Живановић, Данка Гавриловић , Светлана Бошковић, Верица Јовановић , Љубица   Сарић,Катарина Радовановић.

 1. Трајање екскурзије:

-Екскурзија је једнодневна.

 1. Путни правац:

Бајина Башта – Сирогојно – Стопића пећина  – Златибор ( Дино парк ) – Бајина Башта

 1. Техничка организација:

-За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

 1. Начин финансирања: –Екскурзију финансирају родитељи ученика.

-Екскурзију финансирају родитељи ученика.

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије

Циљ екскурзије, као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе.

 

Задаци екскурзије су:

– проучавање објеката и појава у природи;

– уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним  условима;

– развијање интересовања за природу и еколошких навика;

– упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;

– развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа;

  – схватање значаја здравља и здравих стилова живота;

– подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају.

 1. Садржаји којима се постављени циљеви остварују

– Упознавање са културно- историјским знаменитостима Ваљева и околине

– Обилазак Бранковине, родног места Десанке Максимовић, места на коме је сахрањена

– Посета музеју, Муселимов конак

– Обилазак ужег центра града Ваљева, Тешњар

 1. Планирани број ученика: 87

– На екскурзију ће ићи најмање 60% ученика 4. разреда.(око 50 ученика)

 1. Носиоци предвиђених садржаја и активности:

-Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи другог разреда:

Снежана Тришић Јевтић, Вера Радуловић, Ана Ђокић Стаменић, Весна Средојевић  (ИО Пилица), Ивана Ђукановић, Драгана Недељковић (педагошки асистент).

 1. Трајање екскурзије:

-Екскурзија је једнодневна.

 1. Путни правац:

Бајина Башта – Бранковина – Ваљево- Бајина Башта

 1. Техничка организација:

-За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.

 1. Начин финансирања:

-Екскурзију финансирају родитељи ученика.

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА

 1. Образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије

– Циљ екскурзије:

а. Образовни:  Ученици ће непосредно упознати културно наслеђе и привредно достигнуће западног дела Србије, тј. Подриња. Током екскурзије имаће могућност да прошире знања и стекну нова знања о географском положају и карактеристикама рељефа, површинских вода и климе тог подручја.Упознаће његове културно-историјске и природне вредности.

б. Васпитни: Социјализација ученика, развијање другарских односа и међусобне сарадње, уважавања, толеранције, одговорног односа према себи, другима и окружењу.

-Задаци екскурзије:

– Упознавање начина живота и рада људи других крајева Србије;

– Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима као и позитивним социјалним односима;

– Развијање интересовања за природу и еколошке навике.

 1. Садржаји којима се постављени циљеви остварују

Полазак 7 .00 час Бајина Башта

– Обилазак Соко Града и упознавање са лепотама тог краја ( црква и манастирски конак);

-Пауза Сунчана река –освежење , тоалет.

– Обилазак  Лознице и упознавање са историјатом места;

– Посета манастиру Троноши и малом музеју у оквиру манастирског поседа посвећеног првим школама у Србији ( школа коју је похађао Вук Стефановић Караџић);

– Облазак Тршића, родног места и куће Вука Стефановића Караџића;

– Обилазак Бање Ковиљаче и упознавање са једном од најлепших бања у Србији.

 1. Планирани број ученика:

-бр.ученика 101

– број наставника 5 , један педагошки асистент

– На екскурзију ће ићи најмање 60% ученика 5. разреда (око 50 ученика)

 1. Носиоци предвиђених садржаја и активности:

Носиоци предвиђених садржаја и активности су професори предметне наставе и одељенске старешине 5. разреда:

Драгица Борањац, Весна Џекулић, Бранка Арсенијевић, Слађана Арсић и Никола Стаменић ( ИО Пилица , Наташа Марковић-П.асистент).

 1. Трајање екскурзије:

– Екскурзија је једнодневна.

 1. Путни правац:

– Бајина Башта – Соко Град – Лозница – Троноша – Тршић – Бања Ковиљача – Бајина Башта.

 1. Техничка организација:

– За технишку организацију екскурзије задужена је агенција.

 1. Начин финансирања:

– Екскурзију финансирају родитељи ученика.

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА

 

Дестинација Бајина Башта – Ужице – Чачак – Топола – Опленац – Аранђеловац – Лазаревац – Ваљево – Бајина Башта
Програм путовања Полазак у јутарњим сатима испред Спортске хале, око 7 часова. Путовање до Тополе са првом паузом у Тучкову, у ресторану Мерак.

Обилазак Карађорђеве куће и цркве; шетња ка Опленцу, обилазак задужбине Краља I Петра Карађорђевића у којој се налази гробница династије Карађорђевић.

Наставак пута ка Аранђеловцу где је предвиђена пауза за ручак и шетња Великим парком.

Наставак пута према Лазаревцу, граду где се налази спомен-костурница где леже остаци српских војника из Првог светског рата.

Повратак у Бајину Башту са паузом на изласку из Ваљева – ресторан Дуга.

Долазак у Бајину Башту испред Спортске хале (око 20 часова). Ученицима из Пилице омогућити превоз до Пилице.

Трајање Један дан
Време реализације Мај – јун 2022.
Аранжман обухвата: УЛАЗНИЦЕ: урачунати у цену излета све улазнице које се плаћају.
Максималан број ученика Пет одељења шестог разреда у којима има укупно 104 ученика.
Број одељењских старешина Одељења и одељењске старешине (пет):

VI/1: Жељко Станојевић

VI/2: Радмила Тутић

VI/3: Весна Јекић

VI/4: Тихана Пурић

VI/5 Пилица: Силвана Штрбац

Пратиоци групе које обезбеђује понуђач Агенција мора обезбедити водича уз сваку групу.

Превоз:

Висококомфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 5 година старости, на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.)

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА

Циљ екскурзије

-Упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини

-Упознавање са културним , историјским и духовним наслеђем краја који обилазе

-Упознавање са привредним достигнућима краја који обилазе

Задаци екскурзије:

-Проучавање објеката и појава у природи и друштвеној заједници

-Развијање интересовања за географију, културу и историју своје земље

-Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима

-Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева

-Развијање позитивних социјалних односа

Садржаји којима се постављени циљеви остварују:

-Упознавање са културно-историјским знаменитостима Новог Сада, Сремске Митровице и Суботице

-Обилазак Музеја Срема у С. Митровици

-Посета Петроварадинској тврђави

-Обилазак природног резервата Палић и палићког зоолошког врта

-Посета  Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима

Планирани број ученика: 84

Носиоци садржаја и активности: Вођа пута, одељењске старешине седмог разреда, педагог и директор школе

Трајање екскурзије: два дана

Путни правац: Бајина Башта- Ковиљача (Сунчана река)- Сремска Митровица –Петроварадин – Суботица – Сремски Карловци – Шабац – Ваљево – Бајина Башта

Програм путовања : Полазак Бајина Башта –јутарњи часови 7.00.час , краћа пауза освежење и тоалет,

„Музеј Срема“ у Сремској Митровици- обилазак музеја са експонатима из римског периода који сведочи о римском граду Сирмијуму,  као и разгледање  природњачке збирке.

Петроварадин- посета Петроварадинској тврђави са циљем да деца стекну сазнања о њеној изградњи и улози у прошлости, посета музеју,  као и посматрање Новог Сада са тврђаве.

Пролазак кроз Нови Сад ради упознавања знаменитости града, важних историјских, верских и културних објеката и разгледање центра града.

Суботица- смештај ученика у хотелу, дружење на вечерњој журци , а сутрадан одлазак на Палић и обилазак зоолошког врта са елементима ботаничке баште. По повратку у Суботицу предвиђен је обилазак Градске куће и центра града.

Сремски Карловци-  обилазак Карловачке гимназије и упознавање са њеном историјом, вредном библиотеком и изложбом минерала.Повратак за Бајину Башту

Техничка организација: Туристичка агенција

Начин финансирања: Екскурзију финансирају родитељи ученика

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА

Циљ екскурзије

-Упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини

-Упознавање са културним , историјским и духовним наслеђем краја који обилазе

-Упознавање са привредним достигнућима краја који обилазе

Задаци екскурзије:

-Проучавање објеката и појава у природи и друштвеној заједници

-Развијање интересовања за географију, културу и историју своје земље

-Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима

-Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева

-Развијање позитивних социјалних односа

Садржаји којима се постављени циљеви остварују:

-Упознавање са културно-историјским знаменитостима Новог Сада, Сремске Митровице и Суботице

-Обилазак Музеја Срема у С. Митровици

-Посета Петроварадинској тврђави

-Обилазак природног резервата Палић и палићког зоолошког врта

-Посета  Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима

Планирани број ученика: 109

Планирани број наставника 5.

Врене реализације : крај маја – почетак јуна

Носиоци садржаја и активности: Вођа пута, одељењске старешине осмог разреда, педагог и директор школе

Трајање екскурзије: два дана

Путни правац: Бајина Башта- Ковиљача (Сунчана река)- Сремска Митровица –Петроварадин – Суботица – Сремски Карловци – Шабац – Ваљево – Бајина Башта

Програм путовања : Полазак Бајина Башта –јутарњи часови 7.00.час , краћа пауза освежење и тоалет,

„Музеј Срема“ у Сремској Митровици- обилазак музеја са експонатима из римског периода који сведочи о римском граду Сирмијуму,  као и разгледање  природњачке збирке.

Петроварадин- посета Петроварадинској тврђави са циљем да деца стекну сазнања о њеној изградњи и улози у прошлости, посета музеју,  као и посматрање Новог Сада са тврђаве.

Пролазак кроз Нови Сад ради упознавања знаменитости града, важних историјских, верских и културних објеката и разгледање центра града.

Суботица- смештај ученика у хотелу, дружење на вечерњој журци , а сутрадан одлазак на Палић и обилазак зоолошког врта са елементима ботаничке баште. По повратку у Суботицу предвиђен је обилазак Градске куће и центра града.

Сремски Карловци-  обилазак Карловачке гимназије и упознавање са њеном историјом, вредном библиотеком и изложбом минерала.Повратак за Бајину Башту

Техничка организација: Туристичка агенција

Начин финансирања: Екскурзију финансирају родитељи ученика

Техничке карактеристике за све екскурзије.

У цену екскурзије урачунати:

ПРЕВОЗ: Висококомфорним, високоподним туристичким аутобусом са свом исправном пратећом опремом (телевизор, видео, клима) и професионалним возачима са довољним бројем седећих места по спецификацији ученика. Сваки ученик и наставник, односно учитељ или пратилац ученика морају имати своје седиште на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о начину обављања организованог превоза ученика. („Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.)

Није дозвољено ученике превозити комбијем. За екескурзије на дужим релацијама , (виши разреди)  аутобус може бити дабл декер. Не сме бити дељења ученика истог одељења у два аутобуса, тј. сви ученици истог одељења морају бити у истом аутобусу.

Аутобуси који врше организовани превоз ученика морају поседовати сва средства, исправе, прибор и обавештења прописана Правилником о начину обављања организованог превоза деце. Понуђач је у обавези да пре реализације превоза за сваки аутобус обезбеди сву потребну документацију о техничкој исправности истих. Непосредно пре отпочињања путовања органи унутрашњих послова извршиће контролу документације и техничке исправности сваког возила за превоз ученика. Уколико се утврди неисправност документације или возила, као и разлог у погледу психофизичке способности возача, директор (односно стручни вођа путовања) обуставиће путовање све док се уочене неправилности у потпуности не уклоне. У одласку и повратку ученицима мора бити обезбеђена пауза на оним местима где ће исти моћи да користе тоалете и где постоји продавница, како би могли да купе нешто за ужину и освежење.

Туристички водич : Све екскурзије требају имати обезбеђеног туристичког водича.

Гратис :

– за ученике-  На 15 плативих ученика 1 гратис , близанци 1 гратис.

– Гратис за све наставнике (превоз, пансион код дводневних)

Накнада наставницима  за бригу о деци урачуната у укупну цену по ученику:

– Улазнице – урачунате у укупну цену  по ученику.

Агенцуја обавезна да обезбеди: Лекар пратилац – За дводневне екскурзије;

НАПОМЕНА: Екскурзија се изводи, за сваку партију, ако се изјасни 60% ученика по изјашњавању родитеља након избора понуде.

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес