ЗАВРШНИ ИСПИТ – шк.2019/2020.

 2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-22-05-20

Попуњавање и предаја листе жеља за упис у средњу школу (01.7.2020.)

На основу календара активности у вези са завршним испитом преостаје да ученици обаве попуњавање и предају листу жеља у основној школи , а за то су предвиђени термини 01. 07. 2020. од 8 до 15 сати. Ученици из ИО Пилица треба да дођу од 8 до 9 сати, ученици 8/1 од 9 до 10 и 30 ; ученици 8/2 од 10 и 30 до 12 сати и ученици 8/3 од 12 до 13 и 30.

На попуњавање жеља за упис у средњу школу неопходно је да дођу ученици (са ђачком књижицом) и обавезно један родитељ.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита који нису имали могућност жалбе  до петка, 26. јуна биће омогућено у суботу 27. јунаод 9.00 до 12.00 часова електронском путем на мејлdrugostepenakomisija@prigovor.mpn.gov.rs или посредно преко матичне школе.

Ове године, по први пут, примењен је иновиран и дигитализован завршни испит, у делу припреме, прегледања и обраде тестова. Овако организован завршни испит предвиђао је и нове процедуре.Имајући у виду да је образовање жив систем, дошло је и до спорадичних, техничких грешака, које су успориле процес интеграције теста и ИД образаца, па самим тим и видљивост мањег броја појединих тестова.Најчешће грешке, које су довеле до успоравања процеса су: непоклапање ИД обрасца ученика са одговарајућим тестом, достављен примерак ИД обрасца за ученика, а не примерак за школу, недостатак ИД налепнице на тесту, ИД налепница залепљена укриво или ван предвиђеног оквира, непопуњавање личних података на ИД обрасцу, иста ИД налепница залепљена код два ученика…Први пут су уложени озбиљни напори да се унапреди процес који је више година био проблематичан. Обезбеђена је сигурна дистрибуција тестова, као и то да сви имају исте услове приликом оцењивања.

Тренутно постоји мање од 300 ученика који нису могли да виде  један од три теста од око 66.955 ученика осмог разреда који су полагали завршни испит. Ни један тест није изгубљен и сви ти тестови ће ручно бити обрађени и данас објављени како би ученици имали исте услове за евентуалнужалбу.Из тог разлога, Комисија за спровођење завршног испита  за школску 2019/2020. годину донела је Одлуку о измени Календара активности за спровођење завршног испита и уписа у средњу школу (у прилогу).

Након обављеног завршног испита објављени су прелиминарни резултати, 23. јуна 2020. године на сајту zios.mpn.gov.rs.

Сваки електронски систем који се успоставља, пилотира се, а затим имплементира на мањем узорку да би се постепено ширио и укључивао даље кориснике. У случају овогодишњег завршног испита, систем који је направљен је примењен у реалним условима који укључују скоро 68.000 ученика, наставнике и школе из свих делова Србије са различитим техничким могућностима.

Разумемо стрес родитеља и деце у ишчекивању резултата, али ове године смо желели да им дамо могућност да по први пут резултатима приступе из својих домова. До сада су морали да иду у школу и чекају ред да би имали увид у резултате.

Сви ученици осмог разреда који су приступили полагању завршног испита и на тај начин завршили основну школу добиће резултате са завршног испита и на основу њих и успеха који носе из  школе уписати средњу школу.

Завршни испит одржан је од 17. до 19. јуна 2020. године.Завршни испит у основном образовању и васпитању предвиђен је законом и сви ученици на територији Републике Србије наведени испит полажу у истим условима и у исто време и изласком на тај испит стичу уверење да су завршили основну школу.

KALENDAR_AKTIVNOSTI

РЕШЕЊА ТЕСТОВА СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 2020.

1.-Uputstvo-za-ocenjivanje-ZI-2020-Srpski-jezik

1_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2020_Matematika-Jun

1_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2020_Kombinovani-test-Jun

Завршни испит за ученике 8. разреда почиње у СРЕДУ 17.6.2020.

Ученици 8. разреда полажу завршни испит три дана и то:

у  СРЕДУ   17.6.2020. – тест из српског језика; 

у ЧЕТВРТАК  18.6.2020. – тест из математике ;

у  ПЕТАК  19.6.2020. – комбиновани тест;

Сва три теста почињу у девет  и трају до једанаест сати, а ученици треба да дођу у школу до 8 и 15 и понесу одговарајући прибор (оверена ђачка књижица  са фотографијом и уписаним идентификационим бројем, за српски језик и комбиновани тест – графитна и плава хемијска оловка, гумица, а за математику– графитна оловка и  плава хемијска оловка, гумица , троугао, лењир и шестар).

ОБАВЕШТЕЊЕ ОД 27.5.2020.

На основу дописа Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије број    610-00-00329/2020-07 од 13.5.2020, директор Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта доноси допуњени

Распоред обавеза активности у циљу благовременог и регуларног завршетка наставне 2019/2020. године.

8.разред-прва радна недеља јуна

Понедељак 1.јун Уторак 2.јун Среда 3.јун Четвртак 4.јун Петак 5.јун Субота6.јун
– Преузимање тестова матерњи језик и комбиновани,

-Контрола књижица, упознавање са јединственим списком ученика

-Исказивање жеља за поправком оцене

Долазак и боравак у школи:

VIII-1: (бројеви из дневника)

ученик бр.1-9 од 8-825

ученик бр.10-19 од 830-855

ученик бр.20-29 од 900-925

VIII-2:

ученик бр.1-9 од 930-955

ученик бр.10-19 од 1000-1025

ученик бр.20-29 од 1030-1055

VIII-3:

ученик бр.1-9 од 1100-1125

ученик бр.10-19 од 1130-1155

ученик бр.20-29 од 1200-1225

VIII-П:

ученик бр.1-9 од 8-825

ученик бр.10-17 од 830-855

 

Предаја јучерашњих  тестова одељенским старешинама, а потом решавање тестова из математике-пробни завршни испит

(8-10 часова ученици од броја 1-54, од 11-13 часова  ученици од броја 55-103)

 

Пробни тест из математике решаваће се у шест кабинета и то:

Кабинет биологије, са јединственог списка, ученици:

од броја 1-9 од 8-10ч (55-63 од 11-13 часова)

кабинет српског језика, ученици од броја     10-18 од 8-10ч (64-72 од 11-13 часова)

кабинет српског језика ученици од броја      19-27 од 8-10ч (73-81 од 11-13 часова)

кабинет енглеског језика ученици од броја

28-36 од 8-10ч (82-90 од 11-13 часова)

кабинет историје ученици од броја

37-45 од 8-10ч (91-99 од 11-13 часова)

Кабинет математике ученици од броја

46-54 од 8-10ч (100-103 од 11-13 часова)

 

За ученике из ИО Пилица биће организован превоз у два термина!

Евентуалне поправке оцена

(договор са предметним наставником -одељенским старешином)

Евентуалне поправке оцена

(договор са предметним наставником -одељенским старешином )

Евентуалне поправке оцена

(договор са предметним наставником – одељенским старешином)

Завршетак 2. полугодишта

Онлајн припрема завршног испита

Од понедељка 8.јуна до уторка 16.јуна, за ученике 8.разреда, реализују се припремни часови за завршни испит у терминима редовних часова тога предмета пре подне за прву полoвину са списка из дневника и поподне за остале у договореном термину. Укупно 90 минута.

17,18.и 19.јуна 2020. је завршни испит. Завршни испит биће организован у складу са Смерницама МПНТР-а. Полагаће се у учионицама по 9 ученика, али  једном термину за све ученике.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ :  

http://www.cmt.edu.rs/WebPortal/vesti/besplatna-online-obuka-iz-matematike

http://srednjeskole.edukacija.rs/

http://upis.mpn.gov.rs/

http://www.mala-matura.com/              

http://ucislobodno.com

 

Новине које очекују ђаке на завршном испиту
петак, 30. март 2018.

Највећа промена је у односу броја бодова за упис – успех из основне школе сада ће ностити највише 60 поена, а завршни испит 40, док је претходне две године тај однос био 70:30.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит 13. и 14. априла, а основне школе ће већ 11. априла помоћу својих шифара и пин кодова моћи да приступе порталу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (www.ceo.edu.rs) и да са њега преузму тестове, упутства и софтвер за обраду података.

Ђаци ће најпре решавати пробни завршни испит из математике, у петак 13. априла, од 12 сати, а сутрадан преостала два теста – из српског, односно матерњег језика и комбиновани. Тестирање из српског траје од 9 до 11 сати, а после паузе од 30 минута почеће и решавање комбинованог теста. Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, каже да се пробни завршни испит неће разликовати од претходних.

– И на пробном и на самом завршном испиту у сваком од три теста ће бити по 20 задатака. То су задаци који повезују различите теме у оквиру самог предмета и који се односе на неке животне ситуације. Такве типове задатака су ученици већ имали прилику да виде припремајући се за полагање завршног испита кроз збирке, али и кроз различита тестирања. Највише ће бити питања отвореног типа, у којима се од ученика тражи да допуне или напишу одговор. У сва три теста мање од половине питања ће бити „на заокруживање“, односно вишеструког избора – прецизира Станојевић.

На питање колико пробни завршни испит личи на „праву“ малу матуру, она одговара да тестове праве исти тимови наставника, али да они нису идентични, нити морају да испитују исте садржаје. Ипак, резултати које ученици покажу на пробној малој матури у највећој мери буду добра пројекција постигућа на јунском завршном испиту.

Питали смо нашу саговорницу и које услове треба да задовољи неки задатак да би се нашао у тесту завршног испита, с обзиром да се сваке године у делу јавности оспорава или неко питање или одговори дати у кључу за прегледање. Драгана Станојевић указује да сваки задатак прође три или четири круга ревизије.

– Задатке пишу наставници из основних школа, потом друга група наставника проверава да ли се информације које се у тим задацима појављују налазе у свим одобреним уџбеницима. Након тога рецензију раде професори универзитета, који проверавају првенствено садржинску исправност задатака. Управо је прошле године рецензент са Биолошког факултета потврдио да је исправно питање да се варење завршава у танком цреву, што су неки покушали да оспоре. Код састављања задатака увек се води рачуна да у свим уџбеницима постоји податак или информација из које може да следи чињеница која се признаје као тачан одговор. Рецимо, на завршном испиту из српског језика не мора да се појави пример за јотовање који је наведен у уџбенику, али ако је дете научило правила те гласовне промене умеће да реши задатак – објашњава Станојевић.

Она додаје да на дан одржавања завршног испита група наставника одређеног предмета у Заводу решава тестове (у исто време када их ђаци раде у школама) што је још један корак у контроли квалитета. Они својим коментарима утичу да се побољша кључ за прегледање тестова. А да би кључ био што исправнији стручњацима Завода помаже и пробна мала матура.

– Прошле године смо прикупљали одговоре ученика из једног задатка отвореног типа из српског језика, у којем се од ученика тражило да дају дуже образложење. Анализа ученичких одговора је послужила да кључ за прегледање буде квалитетнији, јер је слично питање постојало на самом завршном испиту. Веома је важно да кључ буде што јаснији наставницима како би на нивоу Србије свим ученицима тестови били једнако прегледани и да не би било недоумица да ли се неки задатак оцењује са пола или целим бодом – истиче Станојевић.

Она одговара и на честу дилему родитеља и ученике: у којој мери тестови завршног испита узимају у обзир чињеницу да је градиво од петог до осмог разреда преопширно и да се многе ствари брзо забораве, с обзиром на доминантан начин учења у нашим школама који се своди на репродукцију.

– Сами образовни стандарди по којима се израђују тестови завршног испита су конципирани тако да се води рачуна да ученик не може на крају осмог разреда да познаје све наставне јединице онако како их зна када их изучава. Дакле, образовни стандарди се односе на опште знање које ученик треба да има на крају основног образовања и подељени су на три нивоа. У креирању тестова, као што сам поменула, учествују наставници који имају дугогодишње искуство рада у основним школама и они су веома упућени шта је ученицима блиско, шта се често понавља на часовима, на којим садржајима наставници инсистирају, а шта су мање важни детаљи – каже Станојевић.

Министарство просвете управо је објавило Правилник о упису ученика у средњу школу, са неколико новина које су надлежни раније најавили. Највећа промена је у односу броја бодова за упис – успех из основне школе сада ће ностити највише 60 поена, а завршни испит 40, док је претходне две године тај однос био 70:30. Због те промене мења се и бодовање самог завршног испита, па ће без грешке урађени тестови из матерњег језика и математике ученику донети по 13 поена, а комбиновани 14. Другачији је и начин израчунавања броја поена по основу успеха из основне школе – сада се просек на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабира и затим множи са четири.

На питање да ли ће промена односа броја бодова са завршног испита и из основне школе утицати на прагове за упис у средње школе, Драгана Станојевић одговара да се може очекивати да тај праг буде нижи за поен или два, али да се то ипак не може са сигурношћу тврдити. Каже да на праг утичу и тежина тестова, каква је генерација…али додаје да је параметар постигнућа на претходном завршном испиту ученицима свакако корисна информација.

Као што смо напоменули, сваки од тестова завршног испита имаће 20 питања, а свако тачно питање доноси ученику један поен, дакле 20 у укупном скору. Потом ће се број поена из матерњег језика и математике множити коефицијентом 0,65, а број бодова са комбинованог са коефицијентом 0,7, како би се добили бодови који се рачунају при упису у средње школе – 13 из матерњег језика и математике, а 14 из комбинованог теста.

Весна Стаменић

Промене у систему бодовања за упис у средњу школу шк. 2018/19.

Помоћница министра просвете Весна Недељковић изјавила је да је промењен систем бодовања за упис у средње школе и да ће садашњи и будући осмаци из школе моћи да понесу највише 60, а да ће на завршном испиту моћи да освоје још максимално 40 поена.

Недељковић је за Блиц рекла да се министарство и раније залагало за промену уписне политике, јер су желели да вреднују више знање које ђаци покажу на тесту, пошто је „јагма за оценама у школи постала терет и за ђаке, наставнике и родитеље“.

Она је прецизирала да ће испити из српског и математике носити по 13 бодова, а комбиновани тест 14 бодова, као и да ће на тесту бити више питања отвореног типа.

 

 

 

 

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес