УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  У П И С У  Д Е Ц Е   У  П Р В И    Р А З Р Е Д    Ш К О Л С К Е  2018/2019. Г О Д И Н Е

Према Закону о основама система образовања и васпитања у ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 година, а највише 7,5 година (деца рођена 2011. године и деца која су рођена у јануару и фебруару 2012. године).

МЕСТО УПИСА: ОСНОВНА ШКОЛА „ РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“
-код секретара школе .

ВРЕМЕ УПИСА: Упис почиње 02.априла 2018. године и траје до
30. априла 2018. године . Упис се врши сваког
радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

ДОКУМЕНТАЦИЈА: За упис је потребно:
– ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОМ ЛЕКАРСКОМ
ПРЕГЛЕДУ
– ФОТОКОПИЈА ИЗВOДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
– УВЕРЕЊЕ О ПОХАЂАЊУ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ( Уверење се може доставити до краја јуна).

РАД ПЕДАГОГА: О распореду рада педагога родитељи ће добити  обавештењe у школама.

УПРАВA ШКОЛE

upis 2018 - Copy (Small)

 

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес