ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОСЕБАН ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.Г.

На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школи у школској 2020/21 бр.610-00-00674/2020-07, Дописа министра просвете 601-00-00027/1 2020-15.од 12.8.2020, Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 08бр.53-6306/2020-1 од 11.8.2020. и Предлога Министарства просвете науке и технолошког развоја бр.601-00- 00027/42020-15 од 19.8.2020, а након састанака Педагошког колегијума, стручних већа Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, актива директора основних и средњих школа Општине Бајина Башта , Саветодавног састанка одржаног у Школској управи Ужице и Правилника о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи „Службени гласник“.бр 109/2020.од 21.8.2020. Наставничко веће Основне школе „Рајак Павићевић“, усвојило је Посебан план и програм рада школe за школску 2020 /2021 . годину који се налази на следећем документу:

Посебан план и програм рада Основне школе Рајак Павићевић за шк. 2020-21.г.

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес