Пошумљавање Таре , корак ка правим вредностима

Део ученика седмог разреда (36 ђака ) ОШ „Рајак Павићевић“Бајина Башта са одељенским старешинама (Драган Јовановић, Новак Марковић , Весна Јекић , уз подршку директора и помоћника директора школе)  и ЈП Национални парк „Тара“ Бајина Башта, ове школске године кренули су са активностима пошумљавања голети у нашој општини. Ово је прва акција, која је део и Годишњег плана рада наше школе, а циљеви су следећи:

  1. развијање свести код ученика о важности очувања животне средине и о важности шума
  2. развијање одговорног односа према локалној средини( „мисли глобално, делај локално“)
  3. развијање здравих стилова живота код ученика,
  4. развијање радне културе ученика,
  5. развијање колективизма, уважавање полних разлика, развијање другарских односа, солидарностикод ученика итд.

Превоз ученика у два минибуса, садни материјал, алат и исхрану, обезбедило је  ЈП Национални парк „Тара“ Б. Башта , а цела акција пошумљавања спроведена је на простору Националног парка „Тара“ на локацији Предов крст, односно Камено брдо, у суботу 13.10.2018.  Највећи утисак ,наравно оставили су вредни и изузетно расположени ђаци наше школе , којима је боравак и ова изнад свега  значајна акција била прво слично  искуство. Први корак ка враћању правих вредности је направљен и надамо се да ће наићи на свеопшту подршку града али и шире заједнице…

13 oktobar posumljavanje - Copy

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес