Међународно математичко математичко такмичење „Кенгур без граница 2018“

 По унапред одређеном распореду (трећег четвртка у марту) 15.3.2018. у 10 сати  и у нашој школи се одржава Међународно математичко математичко такмичење „Кенгур без граница 2018“.  У оквиру такмичења ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке.

„Кенгур без граница” је једнокружно тест такмичење, без елиминације и без финала. Сваки задатак има 5 понуђених одговора од којих је само један тачан.

Тест садржи 30 задатака са три степена тежине (по 10 задатака) које ученици од 5. разреда основне школе до 4. разреда средње школе раде 90 минута.

Ученици 3. и 4. разреда основне школе треба да одговоре на 24 питања за 75 минута и за њих су задаци подељени по тежини на групе пo 8 задатака.

Ученици 1. и 2. разреда основне школе добијају 18 занимљивих задатака, подељених у три групе по 6 задатака, које треба да реше за 60 минута.

Циљ такмичења је повећање интересовања за математичке и природне науке, као и степен логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и коришћења стеченог математичког знања, а резултати ће накнадно бити објављени на сајту – http://www.dms.rs/DMS/html/kengur/rezultati.html 

IMG_4692 - Copykengur

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес