Бесплатни уџбеници за школску 2018/2019.

Бесплатни уџбеници за школску 2018/2019.
Министарство просвете планира да и у наредној школској години обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за ученике од првог до осмог разреда школске 2018/2019.године.
Право на бесплатне уџбенике имају:
– Ученици из социјално / материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи)
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (ученици који основношколско образовање стичу по ИОП1 и ИОП 2)
– Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

 

Школи се као доказ о испуњености услова доставља:
– За ученике социјално /материјало угрожених породица – примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање новчане социјалне помоћи
– За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет) потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента која се прилаже за свако дете
– За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у нашој школи , не издаје се потврда већ је потребно доставити податке о разреду који ученик похађа, одељењу и његовом редном броју у дневнику
– За ученике који похађају школу по ИОП-у потребно је доставити податке о разреду, одељењу који ученик похађа и његов редни број у дневнику.

 

Претходно наведену документацију (решење којим се утврђује право на остваривање новчане социјалне помоћи потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента која се прилаже за свако дете) родитељи треба да доставе одељењским старешинама најкасније до 14. марта. Родитељи који имају троје или више деце који похађају нашу школу треба о томе да обавесте одељењског старешину најмлађег детета.

 

Напомена: За ученике 8.разреда не прикупљамо податке, док ћемо за будуће прваке податке узети приликом уписа.

 

Директор Школе
Драган Ресимић

 

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес