Нова школска година почиње у петак 01.9.2017.

Поштована децо , школска 2017/18 година почиње у  ПЕТАК 1.септембра 2017. године .

У прву смену од 8 сати полазе ученици 1.3.5.6.7.и 8. разреда, а у другу смену од 12 и 40  полазе ученици 2. и 4. разреда. Да би се избегла гужва, истакнут је распоред одржавања првог часа за сва  одељења од  5. до 8. разреда и кабинети у којима се одржавају часови:

Одељење Предмет Кабинет
5/1 Физичко и здравствено васпитање Сала

наставница Даница Благојевић

 

5/2 Енглески језик Енглески језик

наставница Ирена Петорвић

5/3 Математика Математика 2 (код музичког и хемије) наставник Петар Драгојловић
5/4 Техника и технологија Радионица (код кухиње)

наставник Драган Јовановић

6/1 Немачки језик Кабинет немачког језика

(сви ученици 6/1 да дођу због читања распореда часова) наставница Слађана Арсић

6/2 Руски језик Руски језик (сви ученици 6/2 да дођу због читања распореда часова)

наставница Десанка Печеничић

6/3 Руски језик Кабинет за српски језик до биологије (сви ученици 6/3 да дођу због читања распореда часова)
7/1 Физика Кабинет физике

наставница Вера Манојловић

7/2 Математика Кабинет матемaтике (између историје и географије) наставник Душан Миловановић
7/3 Биологија Кабинет биологије

наставница Весна Ристић

8/1 Хемија Кабинет хемије

наставница Љубинка Алексић

8/2 Српски језик Кабинет за српски 3 (код енглеског)

наставница Сања Лазић

8/3 Немачки језик Кабинет за српски језик 1 (код физике)

сви ученици 8/3 да дођу због читања распореда часова) наставница Ивана Јоксимовић

8/4 Немачки језик Кабинет за ликовно

(сви ученици 8/4 да дођу због читања распореда часова)

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес