Редовне седнице Савета родитеља и Школског одбора одржане 14.9.2022.

У оквиру редовних активности на почетку школске године одржане су седнице: Савета родитеља (14.9.2022) и Школски одбор (14.9.2022).

На седници Савета родитеља за осигурање ученика , изабрана је осигуравајућа кућа „Миленијум“, као најповољнија . Премија осигурања по ученику је 400,00 динара и ученици су осигурани од последица несрећног случаја ( незгоде ) 24 сата , свуда и на сваком месту ,у периоду од 01.09.2022.- 31.08.2023. односно целу школску годину; нови чланови Савета родитеља су упознати са организацијом рада. Председник Савета родитеља је и ове шк. године Дејан Тимотијевић.

На седници Школског одбора усвојени су : Извештај о раду ОШ „Рајак Павићевић“ за школску 2021/2022.г. Годишњи план рада ОШ „Рајак Павићевић“ за школску 2022/2023.г.  предлог Финансијског плана школе за 2022/23 г. и План родне равноправности.

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес