Редовне седнице Савета родитеља и Школског одбора одржане 15.9.2021.

У оквиру редовних активности на почетку школске године одржане су седнице: Савета родитеља (15.9.2021) и Школски одбор (15.9.2021).

На седници Савета родитеља за осигурање ученика , изабрана је осигуравајућа кућа „Миленијум“, као најповољнија . Премија осигурања по ученику је 300,00 динара и ученици су осигурани од последица несрећног случаја ( незгоде ) 24 сата , свуда и на сваком месту ,у периоду од 01.09.2021.- 31.08.2022. односно целу школску годину; чланови Савета родитеља су упознати  са тренутном епидемиолошком ситуацијом и организацијом рада школе.

На седници Школског одбора усвојени су : Извештај о раду ОШ „Рајак Павићевић“ за школску 2020/2021.г. Годишњи план рада ОШ „Рајак Павићевић“ за школску 2021/2022.г. и . Посебан план и програм рада школе док траје пандемија COVID-19, предлог Финансијског плана школе за 2021.г.

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес