Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године, a настава за ученике основних и средњих школа, одвијаће се по моделу који је примењиван од 1. септембра 2020. године.

Према овим упутствима, ученици од првог до четвртог разреда имаће свакодневну наставу у школи, у мањим групама, док ће старији основци наставу похађати наизменично, непосредно и на даљину, такође у мањим групама. Часови трају тридесет минута.

У прву смену од 8 сати полазе ученици 1.2.3. и 4. разреда (А ГРУПА или прва половина ученика тога одељења, по азбучном реду из дневника), односно од 10 и 50 (Б ГРУПА или друга половина ученика тога одељења, по азбучном реду из дневника). ГРУПЕ А и Б СЕ СМЕЊУЈУ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ.

Ученици 5. 6. 7. и 8. разреда. (А ГРУПА или прва половина ученика тога одељења, по азбучном реду из дневника ) полазе у понедељак 18.1.2021. у другу смену од 13 и 15 . Б ГРУПА ПОЛАЗИ У У УТОРАК 19.1.2021. , А ГРУПЕ СЕ СМЕЊУЈУ СВАКОГ ДАНА.

На основу одлука Кризног штаба за сузбијање заразне болести КОВИД-19, донетих на седници одржаној 11.1.2021, предвиђено је да се од почетка другог поугодишта школеске 2020/21.године, настава у основним школама организује на начин како је то прописано Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/21.години (број: 610-00-00674/2020-07 од 11.8.2020.) и дописом о предлозима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи на основу Правилника о посебном програму образовања и васпитања (број: 601-00-00027/4/2020-15 од 19.8.2020.године и дописа Министарства просвете науке и технолошког развоја РС бр.610-00-00013/2021-07 од 12.1.2021, Основна школа „Рајак Павићевић“, усвојила је: Посебан план и програм рада школе за друго полугодиште шк. 2020-21.г.

januar 2021

 

 

 

 

 

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес