ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта

Рајка Тадића 10.   31250 Бајина Башта

Телефони: 031/ 865-174 (централа)

031/ 863-785 (директор) 031/ 863-785 ( факс )

Број: 01-525/19 од 27.12.2019.

e-mail: osrpavicevicbb@ptt.rs   www.osrpavicevic.edu.rs

ОГЛАС

Основна школа „Рајак Павићевић“ оглашава прикупљање писмених понуда за издавање фискултурне сале при матичној школи у школској 2019/20.

Термини коришћења сале радним даном од 18-22.час.

Уговори се склапају до краја наставне године. Закупац плаћа закупнину.

Закуп термина се обрачунава по сату, а минимална цена сата износи 300,00 динара.

 

Уплату извршити најкасније до 15.-тог у месецу за претходни месец.

 

Корисник термина може да користи закупљени простор само ако је измирио све обавезе према школи, које су доспеле на плаћање.

 

Захтев за коришћење фискултурне сале подноси се за време трајања наставне године .

 

Захтев садржи:

 

-назив подносиоца захтева

-лице овлашћено за заступање спортске организације или корисника

-за коју селекцију(е) се подноси захтев и одговорно лице те селекције

-временски период коришћења сале и жељени термини коришћења

 

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања на огласној табли и сајту Школе. Заинтересованим лицима ће бити доступан Правилник о издавању фискултурне сале на  сајту школе : www.osrpavicevic.edu.rs ( у менију: огласна табла/ под-мени : корисни oбрасци за 2019/20)

 

Понуде доставити лично или поштом на адресу: Основна школа „Рајак Павићевић“, улица Рајка Тадића бр. 10. Бајина Башта. Понуде поднети у затвореном коверту, са назнаком – Понуда за закуп фискултурне сале- не отварати. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у обзир.

 

Одлука Комисије о додели уговора о закупу биће истакнута на огласној табли школе у року од 3 дана од дана отварања понуда.

За све информације можете позвати секретара школе Бојана Максимовића  тел. 060/4862119, радним данима у времену од 08-14.30. часова, или доћи лично у просторије школе.

 

Директор школе

Драган Ресимић

Напишите коментар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес