Тим за развојно планирање

1.Јан Кунчак,помоћник директора                                           

2.Снежана Миливојевић ,представник лок.сам.                            

3.Слађана Кунчак,педагог                                                           

4.Слађана Злопорубовић,представник родитеља                   

5.Миливоје Кнежевић, наставник                                              

                                                                                                     

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес