Тим за самовредновање

1.Драган Радовановић, наставник

2.Драган Јовановић, наставник

3.Катарина Тришић Матић, наставник

4.Гордана Аћимовић, наставник

5.Слађана Кунчак, педагог

6.Сања Лазић, наставник

7.Биљана Злојутро, наставник

8.Јан Кунчак, по. директора

9. Драган Ресимић , директор школе

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес