Тим за самовредновање

1.Драган Радовановић, наставник

2.Драган Јовановић, наставник

3.Катарина Тришић Матић, наставник

4.Гордана Аћимовић, наставник

5.Слађана Кунчак, педагог

6.Сања Лазић, наставник

7.Биљана Злојутро, наставник

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес