Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

1.Јулка Југовић Ђорђевић,специјални педагог
2.Весна Јекић, наставник
3.Драган Радовановић, наставник
4.Јан Кунчак,помоћник директора
5.Душан Миловановић, наставник
6.Гордана Максимовић, наставник
7.Бранка Арсенијевић, наст.

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес