Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

1.Јулка Југовић Ђорђевић,специјални педагог
2.Весна Јекић, наставник
3.Драган Радовановић, наставник
4.Јан Кунчак,помоћник директора
5.Душан Миловановић, наставник
6.Данка Гавриловић, наставник
7.Бранка Арсенијевић, наст.

8. Драган Ресимић, директор школе

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес