Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

1.Јулка Југовић Ђорђевић,специјални педагог

2.Весна Јекић, наставник  

3.Драган Радовановић, наставник  

4.Јан Кунчак,помоћник директора

5.Вера Кремић, наставник  

6.Наташа Јовановић, наставник  

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес