Тим за стручно усавршавање

1.Драган Ресимић, директор  школе

2.Никола Стаменић, помоћник директора

3.Зорица Средојевић, шеф рачуноводства

4.Слађана Кунчак, педагог

5.Јела Јањић, секретар

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес